fb Jesteśmy na Google+ Jesteśmy na Twitter tel mail

NEUROCENTRUM Aktualności

2022-11-21
HIPNOTERAPIAHipnoterapia medyczna(zabieg hipnozy medycznej) jest bezpieczną, nieinwazyjną metodą leczenia o udowodnionej naukowo i dowiedzionej wysokiej skuteczności(Evidence Based Medicine). Jest aprobowana przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatrycznei Hipnozy Klinicznej, a także Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczneczy też European Society of Hypnosisoraz European Association for Hypno-Psychotherapy. Dzięki wcześniejszemu rozwojowi tej metody, m.in. przez bardzo znanego psychiatrę i psychoterapeutę Miltona Ericksona, w roku 1958 American Medical Association (AMA)uznało hipnoterapię za ważną procedurę medyczną, podobnie od ponad 20 lat uważa World Health Organization (WHO).

Zabieg hipnozy medycznej polega na użyciu sugestii, która otacza nas codziennie w różnych sytuacjach życiowych (reklamy, akwizytorzy, itp.) i nie jest czymś niezwykłym dla naszego umysłu, a bez przerwy na niego oddziaływuje. Stan transu(miedzy jawą a snem), w którym znajduje się pacjent w trakcie hipnozy, jest niczym innym jak momentem zawężenia świadomości oraz koncentracjina głosie hipnoterapeuty, przy nieobecności innych myśli. Daje nam to stan, w którym możemy oddziaływać bezpośrednio na nieświadomość(podświadomość) oraz jesteśmy dużo bardziej podatni na sugestie terapeuty, dlatego hipnoza medyczna jest tak bardzo skuteczna. Badania z 1970r. mówią nawet o 93% sukcesiew przypadku niektórych jednostek chorobowych i do tego w dużo krótszym czasie niż klasyczne psychoterapie (psychodynamiczna i poznawczo – behawioralna).Hipnoza jest często badana naukowo – istnieje ponad 12.000 recenzowanych artykułów z badań klinicznych wykazujących jak głęboki, pozytywny wpływ ma ona na ludzi. Jej skuteczność w różnych kontekstach również wielokrotnie była badania. Dla przykładu Dr Alfred A. Barrios dokonał przeglądu sukcesu różnych podejść psychologicznych z punktu widzenia dłuższego okresu czasu. Badanie to pokazało następujące wskaźniki sukcesu: - Hipnoterapia – wskaźnik sukcesu 93% po 6 sesjach, - Terapia behawioralna – 72% skuteczności po 22 sesjach, - Psychoterapia – 38% skuteczności po 600 sesjach. (Źródło: Psychotherapy: Theory Research and Practice, Volume 7, Number 1, Spring, 1970)
Hipnoterapia jest więc wykorzystywana w leczeniu:

- zaburzeń lękowych

- fobii

- uzależnień, także behawioralnych

- zaburzeń depresyjnych

- zaburzeń osobowości

- zespołu stresu pourazowego

- zmniejsza/likwiduje ból w trakcie i po operacjach (np. jest wykorzystywana w przypadku                             przeciwskazań lub lęku przed innymi formami znieczulenia)

- może oddziaływać na poczucie bezpieczeństwa oraz pewność siebie

- zaburzeń odżywiania

- zaburzeń koncentracji, pamięci, przyswajania nowych informacji

- zaburzeń z przeszłości i amnezji, tzw. regresja hipnotyczna

- powoduje szybszy powrót do zdrowia po operacjach i zabiegach

- kontrola impulsów – gniewu i agresji

- nawyków, tików, itp.

- stresu

- bezsenności

- problemów seksualnych

- stymulacja układu odpornościowego, np. w onkologii

- wspomaganie treningu sportowego

- wspomaganie porodu i zmniejszenie/całkowite wyeliminowanie bólu – hipnoporód

- zaburzeń konwersyjnych

- zaburzeń związanych z lękiem, m.in. zespół jelita drażliwego (IBS), astma, otyłośćHipnoterapia powinna być poprzedzona kwalifikacjądo jej zastosowania, najlepiej przez lekarza psychiatrę. Średnio ilość sesjiw zależności od problemów pacjenta może wynosić od 5 do 15, natomiast jest to elastyczne i można zwiększyć ilość spotkań. Każda wizyta powoduje wzmocnienie sugestii posthipnotycznej, ułatwia wejście w trans hipnotyczny i likwiduje opór przed terapią u niektórych pacjentów. Kolejną rzeczą, która wyróżnia tą technikę terapii jest możliwość odczucia pierwszych pozytywnych skutków (np. sugestii posthipnotycznej) już po pierwszej sesji hipnotycznej. Pacjent może także w przypadku stworzenia kotwicy” mentalnej(gest, hasło) w każdej chwili, w przypadku trudnych sytuacji życiowych, wrócić do pozytywnych odczuć transu hipnotycznego.

Hipnoza, mimo wielu niesprawiedliwych i nieprawdziwych mitów, jest zabiegiem całkowicie bezpiecznym, jeśli jest wykonywana przez odpowiednio przeszkoloną osobę. Oznacza to, że osoba hipnotyzowana nie zrobi niczego wbrew sobie, czegoś czego nie chce lub co jest niezgodne z jej światopoglądem oraz moralnością. Mitem są także opinie jakoby z transu hipnotycznego nie można było wyjść bez pomocy terapeuty oraz, że można zaprogramować człowieka do skrzywdzenia siebie lub innej osoby. Dodatkowo cały przebieg hipnoterapii jest omawiany szczegółowo przed jej rozpoczęciem i dostosowany indywidualniedo każdego pacjenta, a następnie po zakończeniu sesji ponownie analizowany z terapeutą.Bezwzględne i względne przeciwskazania w stosowaniu hipnozy medycznej:

- zaburzenia psychotyczne (np. schizofrenia)

- intoksykacja alkoholem lub innymi używkami

- myśli samobójcze i tendencje samobójcze (w takim wypadku należy jak najszybciej wezwać pomoc medyczną – nr 112)

- padaczka

- brak motywacji i chęci terapii ze strony pacjenta

- brak zdolności do koncentracji (dzieci powyżej 10 rż.)Zabieg hipnozy wykonuje lek. Tomasz Indyka- psychiatra.

Zapisy w rejestracji.

×
×
×
×