fb Jesteśmy na Google+ Jesteśmy na Twitter tel mail
tel Rejestracja telefoniczna:
(33) 823 56 56 | 664 340 358
thumb-Psychologia
GABINETY SPECJALISTYCZNE Psychologia
thumb-wojciech_biernacki_2.jpg
mgr Wojciech Biernacki

psycholog

Wojciech Biernacki

 

psycholog

 

Działam na gruncie Psychologii Humanistycznej, gdzie najważniejszy jest ciepły i przyjazny kontakt z drugim człowiekiem, indywidualne podejście do każdego pacjenta, poszukiwanie dróg rozwoju człowieka - także w sytuacjach kryzysowych, odnajdywanie tego co nas łączy , a nie dzieli w relacjach z innymi ludźmi.

 

Ważnym elementem radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych jest przywracanie harmonii psychofizycznej, zadbanie o stan swojego zdrowia somatycznego, sprawnosci fizycznej, równowagi między pracą a relaksem.

 

Człowiek jest jednością ciała i psychiki – w szybko pędzącym życiu codziennym zdarza się nam o tym zapominać.

 

Serdecznie zapraszam!

 

Osobiste konsultacje telefoniczne przed wizytą: 501 451 527

 

Doświadczenie zawodowe:

 

8 lat pracy w Klinice Psychiatrii UJ, były psycholog Kadry Polski łuczników, występy w programach TV i radiowych.

 

Główne pola działania:

 

 •  życie uczuciowe człowieka
 •  terapia par
 •  problemy dzieci i młodzieży
 •  poradnictwo zawodowe
 •  psychologia sportu
 •  muzykoterapia
 • terapia uzależnień

 

 

 

Uprzejmie proszę o odwoływanie wizyt najpóźniej w przeddzień umówionego terminu.

 

 

Rejestracja telefoniczna

 

Rejestracja on-line

 

img Rejestracja telefoniczna:
(33) 823 56 56
664 340 358
img Rejestracja on-line
zarejestruj
GODZINY PRZYJĘĆ:
bud
Przyjmuje: w Budynku A


time
Termin:
Wtorek: od 15.00
Środa: od 15.00
Czwartek: od 15.00
thumb-magdalena-bobik_foto.jpg
mgr Magdalena Bobik

psychoterapeuta

Posiadam rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej (PTPI) w Krakowie. Pracuję w podejściu integratywnym systemowym. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji, którą prowadzi mgr Milena Karlińska – Nehrebecka (certyfikowany superwizor i psychoterapeuta). Pracuję zgodnie z Kodeksem Etycznym PTPI oraz European Association for Psychotherapy.


Zakres udzielanej pomocy:

 • trudne sytuacje życiowe
 • złe samopoczucie
 • problemy w relacjach z ludźmi
 • nadmierne lęki (np.: związane z wychodzeniem z domu, podróżowaniem, pozostaniem samemu, lataniem samolotem etc)
 • depresyjny nastrój
 • zaburzenia jedzenia
 • uzależnienia
 • dolegliwości somatyczne bez podłoża medycznego
 • załamanie nerwowe po ciężkim lub bolesnym przeżyciu
 • obsesyjne myślenie
 • czynności przymusowe
 • problemy egzystencjalne (starzenie się, lęk przed śmiercią, osamotnienie)
 • załamanie po utracie bliskiej osoby (śmierć, rozwód itp)
 • problemy z seksualnością
 • problemy związane z orientacją seksualną
 • problemy w rodzinie
 • trudności wychowawcze
 • nadmierne stresy
 • problemy ze snem
 • wypalenie zawodowe
 • choroba psychiczna


W gabinecie przyjmuję:

 • osoby dorosłe
 • młodzież, dzieci
 • pary, rodziny
 • możliwa również psychoterapia grupowa


Pierwsze spotkanie z psychoterapeutą to wstępna konsultacja, której celem jest rozpoznanie Państwa problemu, trudności.

Konsultacja pozwala pacjentowi lepiej zrozumieć swój kłopot oraz ustalić cele i zasady współpracy z terapeutą.
Jeśli zażywają Państwo na stałe jakieś leki to proszę na pierwsze spotkanie przynieść ich opakowanie.

W spotkaniu z psychoterapeutą dotyczącym dzieci i młodzieży uczestniczą najpierw tylko rodzice. Psychoterapia osób niepełnoletnich odbywa się wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez rodziców.

Psychoterapeuta jest związany zasadą poufności, tzn. że jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich albo sytuacje określone prawem.


Szczegółowe informacje o moich uprawnieniach oraz Regulamin Gabinetu są dostępne na stronie internetowej:

www.magdalena-bobik.pl

img Rejestracja telefoniczna:
(33) 823 56 56
664 340 358
img Rejestracja on-line
zarejestruj
GODZINY PRZYJĘĆ:
bud
Przyjmuje: w Budynku A


time
Termin:
Poniedziałek: 16.00 - 20.00
Czwartek: 16.00 - 20.00
thumb-halina_toma.jpg
mgr Halina Toma

psychoterapeuta w nurcie psychoterapii psychoanalitycznej

Terminy ustalane telefonicznie.

mgr Halina Toma - psychoterapeuta, pracuje z osobami dorosłymi i dorastającą młodzieżą


Jestem psychoterapeutką. Od ponad 10 lat pomagam ludziom w rozwiązywaniu ich problemów oraz w zrozumieniu i leczeniu ich cierpienia.

     Ukończyłam Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jestem członkiem nadzwyczajnym PTPP. Pracuję klinicznie w prywatnym gabinecie z dorosłymi i młodzieżą. Pracowałam także jako trener umiejętności interpersonalnych,  terapeuta i mediator. Swoją pracę wykonuje zgodnie z kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz poddaję ją regularnej superwizji.

    Swoje umiejętności w dalszym ciągu rozwijam uczestnicząc w seminariach i konferencjach.

Oferuję konsultacje terapeutyczne(diagnoza, określenie kierunku działania) oraz psychoterapię młodzieży i dorosłych w paradygmacie psychoanalitycznym. Polecam konsultacje małych dzieci( w tym niemowląt) wraz z rodzicami (lęki, moczenie się, bezsenność, wycofanie, zahamowania w rozwoju, zaburzenia ze spektrum autyzmu, nadmierna agresja,zaburzenia adaptacyjne, kłopoty w przyjmowaniu jedzenia i inne).

 

Słowa klucze pomocne w wyborze psychoterapii: depresje,depresja poporodowa, zaburzenia lękowe, nerwice,nerwica natręctw, fobie, zaburzenia tożsamości,traumy, zespół stresu pourazowego,zaburzenia odżywiania(otyłość, bulimia, anoreksja, wstręt jedzeniowy),zaburzenia somatyczne ( ciągłe choroby, brak diagnozy, nadmierne skupianie się na dolegliwościach),DDA - dorosłe dzieci z dysfunkcyjnych rodzin, współuzależnienia, dysfunkcje seksualne,trudności w kontaktach społecznych,kryzysy(rozwód, zmiana pracy itp.),autyzm,zespól Aspergera, głębokie zaburzenia osobowości, bordeline, zaburzenia dwubiegunowe, schizofrenia, iluzje, urojenia, paranoja, huśtawki emocjonalne, uzależnienia(od komputera, hazardu, alkoholu, seksu pracoholizm,itp.),wypalenie zawodowe, myśli samobójcze,lęk przed śmiercią,lęk przed katastrofą,poczucie unieruchomienia, bezsenność, bezsilność,trudności w uczeniu się i zapamiętywaniu, ciągły stres, skrajna nieśmiałość, wycofanie, samotność,inne.

 

 

W pierwszej kolejności proponuje od 2 do 3 spotkań(konsultacji), celem których jest:

określenie problemu z jakim zgłasza się pacjent
• wstępne zapoznanie się z aktualną i przeszła sytuacją życiową pacjenta
• zbadanie motywacji do leczenia

Kolejny etap, to psychoterapia indywidualna, która opiera się na stałym, regularnym kontakcie psychoterapeuty i pacjenta w czasie sesji terapeutycznych, których częstotliwość jest ustalana indywidualnie, zgodnie z potrzebami i możliwościami pacjenta.

Sesja terapeutyczna trwa 50 minut.

Zapraszam do komfortowego gabinetu.

Kontakt 666 054086

halina.toma@op.pl

www.psychoterapiawadowice.pl

 

img Rejestracja telefoniczna:
(33) 823 56 56
664 340 358
img Rejestracja on-line
zarejestruj
GODZINY PRZYJĘĆ:
bud
Przyjmuje: w Budynku B


time
Termin:
mgr Agnieszka Cinal- Sieńko

psycholog dziecięcy

REJESTRACJA WSTRZYMANA Z POWODU DŁUŻSZEJ NIEOBECNOŚCI PSYCHOLOGA

 

Jestem psychologiem dziecięcym, pomagam dzieciom i młodzieży do 16 r.ż.
Swoje wykształcenie zdobywałam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyłam psychologię w specjalności psychologia kliniczna dziecka, 2 – letnie studia podyplomowe „Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży”. Na bieżąco pogłębiam swoje kwalifikacje i umiejętności na różnego rodzaju kursach i szkoleniach.
Doświadczenie zawodowe: praca w szkole, placówce o profilu socjoterapeutycznym, placówce opiekuńczo – wychowawczej, domu dziecka, ośrodku interwencji kryzysowej.


Zasady kontaktu:
Każdy kontakt z dzieckiem zaczynam od spotkania z obojgiem (jeśli to możliwe) rodziców, z którymi przeprowadzam szczegółowy wywiad o dziecku, trwa to ok. 1,5 h. Pracując z dzieckiem równocześnie współpracuję z rodzicami, gdyż system rodzinny, w którym żyje dziecko jest często kluczowy. Po zarejestrowaniu się telefonicznie lub on - line, przed pierwszą wizytą, proszę kontakt ze mną pod numerem telefonu: 880 220 334


Procedury rejestracji:

 • dla rodziców dzieci, które po raz pierwszy będą przeze mnie konsultowane:

1. Rejestracja on – line lub telefoniczna (rezerwujemy dwie godziny z rzędu) + kontakt ze mną podany akapit wyżej.
2. Na pierwsze spotkanie - wywiad pogłębiony przychodzą rodzice, bez dziecka, zabierając ewentualną dotychczasowa dokumentację dziecka wraz z opakowaniami leków.
3. Druga wizyta: przychodzi dziecko pod opieką rodzica: rezerwujemy jedną godzinę (telefonicznie lub on – line).
4. Dalszy przebieg konsultacji jest dostosowywany indywidualnie do każdego dziecka i rodziny.

 • dla rodziców dzieci, które już wcześniej były pod moją opieką:

1. Rejestracja on – line lub telefoniczna (rezerwujemy jedną godzinę) + kontakt ze mną podany akapit wyżej.
2. Na pierwsze spotkanie przychodzą sami rodzice, bez dziecka, zabierając ewentualną nową dokumentację dziecka wraz z opakowaniami leków.
3. Druga wizyta: dziecko pod opieką rodzica: rezerwujemy jedną godzinę (telefonicznie lub on – line).
4. Dalszy przebieg konsultacji jest dostosowywany indywidualnie do każdego dziecka i rodziny.

Obszary pomocy:

 • zaburzenia lękowe
 • nerwice natręctw
 • fobie
 • stany depresyjne
 • zaburzenia zachowania i emocji
 • zaburzenia jedzenia
 • nadpobudliwość, ADHD
 • nieśmiałość
 • niskie, nieadekwatne kompetencje społeczne
 • niedostosowanie społeczne
 • trudności w adaptacji w nowym środowisku szkolnym, przedszkolnym
 • pomoc w sytuacjach kryzysowych, traumatycznych, problemach rodzinnych, problemach szkolnych, problemach wychowawczych
 • zaburzenia uwagi, koncentracji
 • określenie predyspozycji zawodowych


Formy pomocy:

 • terapia indywidualna (obejmuje pacjenta i jego rodzinę, dotyczy pracy nad zmianą funkcjonowania dziecka w domu, środowisku)
 • terapia grupowa- praca nad modelowaniem i zmianą zachowań dziecka w warunkach małej grupy terapeutycznej: socjoterapeutyczne, TUS (trening umiejętności społecznych), Skillstreaming, TZA (trening zastępowania agresji)
 • treningi relaksacyjne

W razie NIEOBECNOŚCI pacjenta na wizycie proszę o poinformowanie najpóźniej 3 h przed wizytą, pod moim osobistym numerem 880-220-334.
W przypadku braku informacji o nieobecności, na kolejnej wizycie, psycholog pobiera opłatę podwójną.

img Rejestracja telefoniczna:
(33) 823 56 56
664 340 358
img Rejestracja on-line
zarejestruj
GODZINY PRZYJĘĆ:
bud
Przyjmuje: w Budynku A


time
Termin:
Poniedziałek: 16.00 – 20.00
Środa: 15.00 – 20.00
thumb-gabrysia_2.jpg
mgr Gabriela Bazarnik

psycholog

Kwalifikacje:

 • 5-letnie studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • roczny kurs kwalifikacyjny pedagogiczny
 • szkolenie w zakresie „Mediacje Rodzinne”
 • studia podyplomowe w zakresie interwencji kryzysowej w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej
 • w trakcie całościowego szkolenia organizowanego przez Fundację Krakowskiej Katedry im. J.J. Haubenstocków oraz Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii oraz Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego


Formy udzielnej pomocy:

 • konsultacje i poradnictwo psychologiczne (spotkanie trwa 50 min.)
 • interwencja kryzysowa (spotkanie trwa 50 min.)
 • terapia par, małżeństw, rodzin (sesja trwa 90 min.)
 • terapia indywidualna dzieci, młodzieży, dorosłych (kontakt z dzieckiem poprzedza spotkania najlepiej z obojgiem rodziców (jeśli jest to możliwe), 
 • z którymi przeprowadzany jest szczegółowy wywiad na temat dziecka – spotkanie trwa 90 min.; sesja terapeutyczna trwa 50 min.)
 • Pierwsze spotkania (1-3 spotkań) poświęcone są rozpoznaniu przyczyn doświadczanych trudności i dobraniu najbardziej odpowiedniej formy dalszej pracy, jedną        z nich może być terapia

Osoby, które na stałe zażywają leki proszone są o przyniesienie ich opakowań na pierwsze spotkanie.

Rodzice dzieci proszeni są o przyniesienia na pierwsze spotkanie dotychczasowej dokumentacji dziecka oraz opakowań leków, które zażywa dziecko.

Zakres oferowanej pomocy:

 • konflikty z partnerem/ współmałżonkiem
 • konflikty rodzinne
 • trudne sytuacje życiowe (m.in. rozwód, choroba, w tym choroba psychiczna osoby bliskiej, żałoba)
 • kontrola i radzenie sobie z emocjami (lęk, złość, smutek)
 • zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia nerwicowe
 • radzenie sobie ze stresem
 • problemy natury emocjonalnej
 • stany po próbach samobójczych
 • doświadczanie myśli samobójczych
 • problemy psychosomatyczne
 • brak radości i satysfakcji z własnego życia
 • brak wiary w siebie, obniżone poczucie własnej wartości
 • trudności w kontaktach interpersonalnych
 • przemoc fizyczna i psychiczna w otoczeniu
 • wsparcie i terapia osób z rodzin dysfunkcyjnych (DDA, współuzależnienie)
 • trudności wychowawcze dzieci i młodzieży
 • samopoznanie i rozwój osobisty

Kontakt telefoniczny: 730 022 133


UWAGA!
W razie NIEOBECNOŚCI na wizycie prosimy o zgłoszenie tego faktu z min. 3 GODZINNYM WYPRZEDZENIEM pod numerem

tel.NEURO-CENTRUM  (33) 82 356 56, 664 340 358.


W przypadku NIE ZGŁOSZENIA swojej nieobecności, na kolejnej wizycie, psycholog pobiera opłatę podwójną.

img Rejestracja telefoniczna:
(33) 823 56 56
664 340 358
img Rejestracja on-line
zarejestruj
GODZINY PRZYJĘĆ:
bud
Przyjmuje: w Budynku B


time
Termin:
Środa: po wcześniejszej rejestracji
Piątek: po wcześniejszej rejestracji
thumb-natalia_harasimowicz.jpg
mgr Natalia Harasimowicz

Coaching

Psychoterapia

Mgr Natalia Harasimowicz

Przyjmuje w piątki - godzina do ustalenia podczas rejestracji.

Rejestracja Neuro-Centrum: tel 33 823 56 56 lub 664 340 358Biogram i opis usługiKim jestem:

Jestem psycholożką, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, trenerką biznesu oraz coachem z międzynarodową akredytacją ACC ICF. Aktualnie realizuję czteroletnie, całościowe szkolenie w terapii poznawczo – behawioralnej do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty.

W swojej pracy korzystam z metod poznawczo-behawioralnych i podejścia humanistycznego, stosuję także narzędzia racjonalnej terapii zachowania i podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Jak wygląda współpraca ze mną:

Oferuję Ci wsparcie polegające na rozmowie. Jej celem jest uzyskanie przez Ciebie trwałej poprawy funkcjonowania w różnych sferach życia, a także pogłębienie wiedzy na temat siebie, swoich emocji i potrzeb. Pomagam Ci także odkrywać właściwą drogę do Twojego celu, używając do tego swoich umiejętności, doświadczenia życiowego, a także technik i narzędzi terapeutycznych, psychologicznych i szkoleniowych. Nasza praca oparta jest na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu.

Obszary, nad którymi możemy wspólnie pracować to:

    Cele – ustalanie, sprawdzanie pod kątem zgodności z Twoimi wartościami, trybem życia, możliwościami, monitoring i udoskonalanie sposobów ich realizacji. Przekształcanie poczucia że „chcę lub muszę coś zmienić” w konkretną wizję i plan działania.

    Decyzje - pomoc w podejmowaniu małych i dużych decyzji, wsparcie na każdym etapie procesu decyzyjnego, oferowanie konkretnych narzędzi, które pomagają w ich podejmowaniu.

    Zmiany - przygotowanie i przeprowadzanie przez zmiany (pracy, partnera/ki, miejsca zamieszkania, stylu życia itp.), odnajdowanie się w nowej sytuacji. Praca z kryzysem i stratą. Wspieranie Ciebie w Twoich wyzwaniach adaptacyjnych.

    Praca i edukacja – planowanie ścieżki kariery, przygotowanie do zmian pracy, rozmów rekrutacyjnych, konsultowanie dokumentów aplikacyjnych i budowanie wizerunku.

    Emocje – trening rozpoznawania i zarządzania uczuciami, jakich doświadczasz. Praca z lękiem, nieśmiałością, obniżonym nastrojem. Pogłębianie wiedzy na temat siebie, swoich emocji i potrzeb.

    Umiejętności społeczne - trening wystąpień publicznych, tworzenie swojej spójnej, wewnętrznej wartości, praca nad pewnością siebie, wydobywanie Twoich mocnych stron i zasobów.

    Wellness – praca nad poprawą jakości Twojego samopoczucia psychofizycznego, w tym w szczególności pomoc w odchudzaniu i radzeniu sobie ze stresem.

    Relacje – praca nad rozumieniem, pogłębianiem i zarządzaniem Twoimi związkami, budowanie swoich asertywnych granic. Tworzenie satysfakcjonującego Cię stylu kontaktu z innymi ludźmi.

Więcej:

Jeśli chcesz lepiej mnie poznać lub dowiedzieć się więcej o tym, czym się zajmuję, zapraszam Cię na swoją stronę: http://coach-psycholog.pl/Informacje organizacyjne:

Terminy:

Czwartek i/lub piątek (oprócz ostatniego piątku w miesiącu), godziny do ustalenia, od 15.00 do 19.00.

Koszt sesji:

100zł / 50 minut

Klienci:

Osoby dorosłe

Młodzież od 16 r.ż.Notatka na temat coachingu:

Coaching jest procesem przydatnym w momencie, gdy klient/ka: •     czuje że potrzebuje zmiany, ale nie wie co chce zmienić

 

 •     wie co chcesz zmienić, ale nie wie jak to zrobić

 

 •     ma problem i nie ma pomysłu na jego rozwiązanie

 

 •     ma do podjęcia ważną decyzję lub musi dokonać trudnego wyboru

 

 •     chce popracować nad sobą w samodzielny i dynamiczny sposób – alternatywa dla długoterminowch terapii (coaching trwa zwykle od dwóch do ośmiu miesięcy)


Podstawowe zasady coachingu:

 1.  Klient/ka jest źródłem zasobów
 2.  Coaching dotyczy całej osoby - z jej przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, ale koncentrujemy się bardziej na teraźniejszości i przyszłości, szukamy obszarów w których klient/ka ma możliwości zmiany
 3. Klient/ka sam/a wybiera tematy, nad którymi chce pracować i stawia sobie własne cele
 4. Coach i klient/ka pracują jako równi sobie partnerzy, a podstawą ich współpracy jest bezwarunkowy szacunek i akceptacja
 5.   Celem coachingu jest zmiana i działanie, chociaż nie wyklucza to sesji poświęcanych na refleksję


Coaching jest spotkaniem dwóch osób będących ze sobą w relacji równości. Co to oznacza? Zarówno ja jak i Ty jesteśmy w procesie coachingowym dobrowolnie. Podczas sesji nie jestem wobec Ciebie dyrektywna, czyli nie mówię Ci co masz zrobić. Zakładamy, że to Ty wiesz co jest dla Ciebie najlepsze. Mogę Ci jedynie proponować tematy do przemyślenia, ćwiczenia, eksperymenty, mówić o tym jak Ciebie odbieram. Pomagam Tobie uczyć się, ale nie jestem po to, by Ciebie uczyć. Pobudzam Cię do myślenia, ale nie odpowiem na Twoje wątpliwości. Prowadzę sesje coachingowe w atmosferze szacunku i pełnej akceptacji dla Twoich wartości i potrzeb. Efektem naszych spotkań jest odkrywanie przez Ciebie Twoich potrzeb, samodzielne poszukiwanie komfortu, a w rezultacie świadome dokonywanie zmian w swoim życiu.

Coaching to metoda skoncentrowana na rozwiązaniach. Podczas pracy skupiamy się raczej na praktycznych pomysłach na realizację celów, z jakimi przychodzisz, niż na rozpatrywaniu problemów z przeszłości. Nie znaczy to, że przeszłość nie jest ważna – pracujemy na niej, wydobywając informacje o Twoich dotychczasowych sposobach zachowania i podejmowania decyzji, o kluczowych momentach, które zaważyły na Twoim życiu, o tym dzięki czemu i komu zawdzięczasz to, kim jesteś dzisiaj. To jednak teraźniejszość i przyszłość będą w głównym kręgu naszych zainteresowań.

W coachingu kładę nacisk na to, abyś uświadamiał/a sobie posiadane przez siebie zasoby i umiejętności. Podczas sesji skupiamy się więc na wydobywaniu i wzmacnianiu Twoich konstruktywnych cech poprzez uważną obserwację, rozmowę oraz dostarczanie sobie nawzajem informacji zwrotnych na temat tego w czym jesteś dobry/a i jak możesz to wykorzystać.

Jako coach staram się także uświadamiać Ci proces i konsekwencje, jakie mogą wynikać z Twoich decyzji i postępowania. Daję Ci także użyteczne narzędzia, które będą pomocne przy zmianie Twoich zachowań. Na każdym etapie Twojej pracy wzmacniam Cię w trudnych dla Ciebie chwilach. Metoda coachingu opiera się na dobrowolności i Twojej wolnej woli – nie jesteś zmuszany/a do zmiany, sam/a decydujesz nad czym i w jaki sposób chcesz danego dnia pracować.

Głównym narzędziem w mojej pracy jako coacha są pytania. Mogę pytać, Ty możesz, choć nie musisz odpowiadać. Jako coach nie zasugeruję Ci rozwiązań, natomiast będę towarzyszyć Ci w obranej przez Ciebie ścieżce.

img Rejestracja telefoniczna:
(33) 823 56 56
664 340 358
img Rejestracja on-line
zarejestruj
GODZINY PRZYJĘĆ:
bud
Przyjmuje: w Budynku A


time
Termin:
Piątek: 14.00-20.00
mgr Małgorzata Hodur

Jestem psychoterapeutą w trakcie całościowego szkolenia do certyfikatu w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej MKN w Krakowie akredytowanym przez EuropeanAssociation for Psychotherapy oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej. Swoją pracę poddaje superwizji certyfikowanych superwizorów. Pracuję zgodnie z kodeksem etycznym.

Stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i konferencjach z zakresu psychoterapii.

Zakres pomocy:

 • depresyjny nastrój
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia odżywiania
 • niskie poczucie własnej wartości
 • żałoba
 • trudne sytuacje życiowe
 • kryzys w związku
 • potrzeba wsparcia w chorobie
 • nadmierny stres
 • obsesje
 • problemy w relacjach z ludźmi

i inne.

Do gabinetu zapraszam osoby dorosłe, seniorów, pary, rodziny, młodzież, dzieci.

Pierwsze spotkanie dotyczące dzieci i młodzieży odbywa się tylko z rodzicami.

Psychoterapia osób nieletnich ma miejsce po wyrażeniu pisemnej zgody przez rodziców.

Sesja terapeutyczna trwa 50 minut.

Zazwyczaj pierwsze spotkanie (lub kilka spotkań) ma charakter konsultacji, która ma na celu rozpoznanie problemu i ustalenie zasad terapii.

W trakcie spotkań z Państwem jestem zobowiązana do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii wobec osób trzecich, np. rodziny, postronnych. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia pacjenta lub osób trzecich. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta, np. psychiatrą udostępniam tylko niezbędne informacje, za wiedzą pacjenta.

Posiadam ponad 20-letnie doświadczenie w pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą.

Prywatnie jestem mężatką, mamą dwóch synów. Lubię kontakt z naturą, a najbardziej wędrówki górskie.

Zapraszam.

img Rejestracja telefoniczna:
(33) 823 56 56
664 340 358
img Rejestracja on-line
zarejestruj
GODZINY PRZYJĘĆ:
bud
Przyjmuje: w Budynku B


time
Termin:
Poniedziałek: 16:00-20:00
thumb-134330_03102018_dsc_8687.jpg
mgr Danuta Czader
Jestem psychologiem, psychoterapeutą, ukończyłam czteroletnie studia podyplomowe z psychoterapii w MCKP UJ.
Pracuję pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów. Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową, pracuję z dorosłymi i młodzieżą.
Notorycznie gubię okulary.

Prowadzę psychoterapię :

 • zaburzeń osobowości,
 • zaburzeń lękowych,
 • zaburzeń nastroju,
 • zaburzeń jedzenia
 • zaburzeń psychosomatycznych
Udzielam pomocy w trudnych sytuacjach.
Pomagam rodzicom zgłaszającym trudności wychowawcze.
img Rejestracja telefoniczna:
(33) 823 56 56
664 340 358
img Rejestracja on-line
zarejestruj
GODZINY PRZYJĘĆ:
bud
Przyjmuje: w Budynku A


time
Termin:
Czwartek: 15:00 - 20:00
thumb-165246_17012019_widl.jpg
mgr Natalia Widlarz
Jestem magistrem psychologii ze specjalności kliniczno - sądowej, w trakcie czteroletnich, dwustopniowych studiów podyplomowych szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej uprawniających do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB. Jestem czynnie pracującym psychologiem w obszarze interwencji kryzysowej oraz oświacie.
 
Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym, korzystając również w zależności od indywidualnych potrzeb z technik stosowanych
w innych szkołach psychoterapii. Swoją praktykę psychoterapeutyczną poddaję superwizji. Regularnie biorę udział
w kursach, szkoleniach i konferencjach rozwijających mój warsztat terapeutyczny.
Pracuję zgodnie z kodeksem etycznym.
 
Informacje organizacyjne:
 • W ramach swojej praktyki prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych, konsultacje psychologiczne, konsultacje doraźne/ wsparcie/porady psychologiczne (50 min)
 • Pierwsze 2 - 3 spotkania służą zapoznaniu się z aktualną sytuacją pacjenta, rozpoznaniu przyczyn doświadczanych trudności, ustaleniu zasad dalszej współpracy
Obszary pomocy:
 
 • zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia nerwicowe
 • zaburzenia lękowe
 • problemy natury emocjonalnej
 • radzenie sobie ze stresem
 • problemy psychosomatyczne
 • trudności w kontaktach społecznych
 • trudności z funkcjonowaniem w życiu codziennym
 • trudności adaptacyjne do nowej sytuacji (małżeństwo, urodzenie dziecka itp.)
 • kryzys wartości
 • brak wiary w siebie,
 • doświadczanie niskiego poczucia własnej wartości
 • żałoba, utrata
 • konflikty rodzinne
 • przemoc fizyczna i psychiczna
 • wsparcie w sytuacjach kryzysowych (rozwód, zdrada partnerska, doświadczenie
 • traumatycznego zdarzenia itp.)
 • DDA, współuzależnienie
 • Wzmocnienie kompetencji wychowawczych
 • i inne
W swojej pracy opieram się na relacji terapeuta- pacjent, która ma przyczynić się do dokonania zmiany, poprawy jakości życia drugiego człowieka. Pomagam rozumieć przyczyny doświadczanych przez niego trudności. Podczas konsultacji pracuję z pacjentem nad zidentyfikowaniem i zmodyfikowaniem mechanizmów psychologicznych, odpowiadających za pojawianie się różnego typu trudności
o podłożu psychicznym. Indywidualnie dopasowana forma pomocy ma na celu poznać źródła życiowych trudności i dokonać konstruktywnych zmian w funkcjonowaniu: w sposobie myślenia, przeżywania emocji i zachowaniach.
Koncentruję się na zasobach i mocnych stronach oraz przybliżam znaczenie przeżywanych uczuć i emocji.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna:
 
Podstawą terapii poznawczo-behawioralnej jest założenie, że zmiana nastroju i zachowania może być uzyskana poprzez zmianę sposobu myślenia, dlatego w trakcie terapii przyglądamy się sposobom, w jaki osoba postrzega siebie, świat i innych oraz sprawdzamy, jak to myślenie wpływa na jej życie. CBT w dużej części opiera się na wynikach badań naukowych a jej skuteczność wykazano w wielu badaniach klinicznych.
img Rejestracja telefoniczna:
(33) 823 56 56
664 340 358
img Rejestracja on-line
zarejestruj
GODZINY PRZYJĘĆ:
bud
Przyjmuje: w Budynku A


time
Termin:
Poniedziałek: 16:15-18:15
Środa: 16:30 - 20:30
Piątek: 12:30-13:30
thumb-3a0ec66f-7d89-4511-a49f-a8448a427845.jpeg
mgr Katarzyna Stuglik

REJESTRACJA WSTRZYMANA Z POWODU DŁUŻSZEJ NIEOBECNOŚCI PSYCHOLOGA

 

Jestem psychologiem o specjalności kliniczno-sądowej. Ukończyłam jednolite magisterskie studia psychologiczne oraz studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego dzięki czemu poszerzyłam swoją wiedzę z zakresu efektywnej pomocy adolescentom.

 

Specjalizuje się w pracy z osobamy dorosłymi i młodzieżą od 16 roku życia.

 

Aktualnie w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym organizowanym przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne uprawniające do uzyskania certyfikatu.

 


Jestem psychologiem praktykiem aktywnie pracuje w zawodzie.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam jako psycholog w Ministerstwie Sprawiedliwości, placówce oświatowej, Służbie Zdrowia.

Aktualnie pracuje w Wojewódzkim Szpitalu psychiatrycznym na Oddziale terapii uzależnień.

Prowadzę zarówno terapię indywidualną jak i grupową.

 

Ukończyłam liczne kursy i szkolenia o szerokiej tematyce, które pomagają mi w efektywnej pracy terapeutycznej. Systematycznie korzystam z różnych form rozwoju, które pomagają mi podnosić swoje kompetencje, dzięki czemu mogę udzielić konstruktywnej pomocy.

 

Pracuje zgodnie z kodeksem terapeutycznym w nurcie psychodynamicznym.

Swoją praktykę poddaje systematycznej superwizji.

 

Terapia psychodynamiczna ,,podąża '' za pacjentem oznacza to, że swoją aktywność w pracy terapeutycznej dostosowuje do aktualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Podczas terapii zapewniam warunki dające poczucie bezpieczeństwa i komfortu.

Podczas sesji będę zachęcać do dzielenia się myślami, skojarzeniami, wyobrażeniami dzięki czemu będę mogła dotarczyc nowe rozumienie rzeczywistości i umożliwić przeżycie w relacji terapeutycznej, co pozwoli na wprowadzenie korzystnych zmian w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym.

 


Informacje organizacyjne:
W swojej praktyce prowadzę terapię osób dorosłych i adolescentów, konsultacje psychologiczne, wsparcie, poradnictwo psychologiczne.

 

Czas trwania:
Terapia psychodynamiczna opiera się na regularnych spotkaniach zazwyczaj 1-2 razy w tygodniu.

Czas trwania sesji terapeutycznej 50 minut. Od 2-4 spotkań poświęconych jest postawieniu diagnozy.

Proces terapeutyczny jest zindywidualizowany ze względu na nasilenie problemów, motywację do leczenia, możliwości intelektualno-emocjonalne.Obszary pomocy :

 •     Zaburzenia nerwicowe
 •     Zaburzenia lękowe
 •     Zaburzenia depresyjne
 •     Zaburzenia osobowości
 •     Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
 •     Problemy natury emocjonalnej
 •     Przemoc
 •     Terapia uzależnień
 •     Terapia współuzależnienia i DDA
 •     Kryzysy ( żałoba , rozwód)
 •     Kryzysy rozwojowe
 •     Zaburzenia odżywiania
 •     Psychodietetyka ( ukończyłam całościowy kurs – Numer Certyfikatu 32856 )
 •     Terapia wspierająca ( poradnictwo, wyrażanie sądów o rzeczywistości, psychoedukacja)

 

W ostatnich latrach opublikowano wyniki wielu badań klinicznych wskazujących na skuteczność terapii psychodynamicznej w wielu zaburzeniach.

 

W celu ustalenia wizyty proszę o kontakt z rejestracją NeuroCentrum lub pod moim prywatnym numerem telefonu: 660 588 052. W razie nieobecności prosimy o odwołanie wizyty najpóżniej 3 godziny przed jej rozpoczęciem.

img Rejestracja telefoniczna:
(33) 823 56 56
664 340 358
img Rejestracja on-line
zarejestruj
GODZINY PRZYJĘĆ:
bud
Przyjmuje: w Budynku A


time
Termin:
Wtorek: 9:00 - 12:00 lub 15:00 - 19:00 po wcześniejszej rejestracji telefonicznej
Czwartek: 9:00 - 12:00 po wcześniejszej rejestracji telefonicznej
thumb-aa.jpg
mgr Anna Arendarczyk

Absolwentka niestacjonarnych studiów magisterskich w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalność praca socjalna, aktualnie jestem doktorantką IS UJ, piszę pracę nt przemocy symbolicznej w relacji rodzic-dziecko.

 

Ukończyłam całościowy akredytowany kurs psychoterapii systemowej rodzin organizowany przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie prowadzony przez Iwonę Kozłowską – Piwowarczyk.Odbyłam staż kliniczny w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Colegium Medicum UJ pracując m.in. pod kierownictwem prof. de Barbaro.

 

Posiadam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień (nr certyfikatu 1433). Przez wiele lat pracowałam w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym na Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu, nadal pracuję w Poradni Leczenia Uzależnień w Kętach, jako psychoterapeuta uzależnień oraz Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, jako konsultant ds. rodzin. Od kilku lat na zlecenie Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Remont” prowadzę grupę pogłębioną dla osób uzależnionych od alkoholu. Prowadzę również praktykę prywatną: http://psychoterapia-serenity.com/

         

Jestem w procesie certyfikacji psychoterapeuty systemowego rodzin, swoją pracę poddaje regularnej superwizji, zarówno indywidualnej (moim superwizorem jest mgr Artur Kulig, Radlin), jak również w formie grupy Balinta. W swojej pracy psychoterapeutycznej preferuję holistyczne podejście do osoby i rodziny, pracuję integratywnie łącząc nurt systemowy z elementami behawioralnymi, czy psychodynamicznymi starając się dostosować swój wybór adekwatnie do potrzeb pacjenta.

 

 • Zapraszam Cię jeśli jesteś w kryzysie, czymkolwiek on dla Ciebie jest. Zapraszam również, jeśli czujesz, że stoisz w miejscu, nie rozwijasz się, bądź ogarnia Cię lęk przed zmianą. A może czujesz smutek, sam nie wiedząc czemu? Możemy o tym porozmawiać i zastanowić się czym ten smutek dla Ciebie jest i po co?
 • Masz kłopot z emocjami? Zapijasz? Zajadasz? Stres, złość, niepewność, nieśmiałość… każda emocja jest potrzebna niemniej nadmiar może być trudny do poradzenia sobie z nią w pojedynkę. Przyjdź. Razem zastanowimy się co można z nią zrobić i jak sobie poradzić w zdrowy i adekwatny sposób. Może dosyć uciekania od czucia?
 • Jesteście parą, małżeństwem i jeszcze do niedawna byliście najszczęśliwsi pod słońcem. Niemniej od jakiegoś czasu, jakby to słońce wyblakło. W relacje wkrada się proza życia. Namiętność wygasa jak wczorajsze ognisko. A może jesteście już ciut dalej? Ranicie się słowami? Pojawia się agresja? Niechęć? Zobojętnienie? Po prostu przyjdźcie zobaczyć siebie. Czasami wystarczy nauczyć się rozmawiać. Wiem, jak brzmi to infantylnie. Wiem też, że mogą się pojawić się pytania czy rozmowa mi pomoże? Spróbuj. Kiedy ostatnio rozmawialiście? Czasem warto sobie pomóc zapraszając do relacji osobę spoza systemu, która będzie moderatorem rozmowy. Przyjdź. Porozmawiajmy razem.
 • Kłopoty z dziećmi? W domu? W rodzinie? Rodzina funkcjonuje, jak system naczyń połączonych. Mobile. Poruszenie jednego z elementów systemu wprawia w ruch kolejne elementy. To tak w telegraficznym skrócie funkcjonujemy w rodzinie. Każdy wpływa na siebie i odwrotnie. Niemal jak definicja Newtona „jeżeli ciało A działa na ciało B, to ciało B działa na ciało A z taką samą siłą lecz zwróconą odwrotnie”. Brzmi banalnie. Niemniej w codziennym życiu rodziny, która doświadcza trudności nie jest to banalne lecz bywa trudne. Poza codziennością, są jeszcze fazy rozwoju rodziny, od fazy urodzenia się pierwszego dziecka, poprzez fazę pustego gniazda, aż do fazy starzenia się i umierania jednego z członków rodziny. W której jesteś? Jak sobie radzisz? Jeśli dobrze to jestem z Tobą i wspieram to dobro. Jeśli masz kłopot czy trudność zapraszam Ciebie i Twoją rodzinę.

 

Prywatnie jestem mamą dorosłych już dzieci. Nadal się uczę – nie tylko psychoterapii, ale też tańca, a zatem w wolnym czasie uwielbiam tańczyć salsę, chodzić po górach – wschód słońca na Babiej jest mistycznym i magicznym doświadczeniem bez względu na porę roku. Mam patent żeglarza, chociaż nadal mylę strony świata – prawa i lewa strona to prawie to samo. Morsuje. Uwielbiam relaks w chochołowskim saunarium. Moim marzeniem jest licencja pilota… W życiu prywatnym i zawodowym przekraczam granicę, wychodząc ze strefy komfortu. Rozwijam się – ustawicznie.

img Rejestracja telefoniczna:
(33) 823 56 56
664 340 358
img Rejestracja on-line
zarejestruj
GODZINY PRZYJĘĆ:
bud
Przyjmuje: w Budynku A


time
Termin:
Piątek: 11.00 - 17.00
×
×
×
×