fb Jesteśmy na Google+ Jesteśmy na Twitter tel mail
tel Rejestracja telefoniczna:
(33) 823 56 56 | 664 340 358

Psychologia » Agnieszka Cinal- Sieńko

psycholog dziecięcy


Jestem psychologiem dziecięcym, pomagam dzieciom i młodzieży do 16 r.ż.
Swoje wykształcenie zdobywałam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyłam psychologię w specjalności psychologia kliniczna dziecka, 2 – letnie studia podyplomowe „Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży”. Na bieżąco pogłębiam swoje kwalifikacje i umiejętności na różnego rodzaju kursach i szkoleniach.
Doświadczenie zawodowe: praca w szkole, placówce o profilu socjoterapeutycznym, placówce opiekuńczo – wychowawczej, domu dziecka, ośrodku interwencji kryzysowej.


Zasady kontaktu:
Każdy kontakt z dzieckiem zaczynam od spotkania z obojgiem (jeśli to możliwe) rodziców, z którymi przeprowadzam szczegółowy wywiad o dziecku, trwa to ok. 1,5 h. Pracując z dzieckiem równocześnie współpracuję z rodzicami, gdyż system rodzinny, w którym żyje dziecko jest często kluczowy. Po zarejestrowaniu się telefonicznie lub on - line, przed pierwszą wizytą, proszę kontakt ze mną pod numerem telefonu: 880 220 334


Procedury rejestracji:

 • dla rodziców dzieci, które po raz pierwszy będą przeze mnie konsultowane:

1. Rejestracja on – line lub telefoniczna (rezerwujemy dwie godziny z rzędu) + kontakt ze mną podany akapit wyżej.
2. Na pierwsze spotkanie - wywiad pogłębiony przychodzą rodzice, bez dziecka, zabierając ewentualną dotychczasowa dokumentację dziecka wraz z opakowaniami leków.
3. Druga wizyta: przychodzi dziecko pod opieką rodzica: rezerwujemy jedną godzinę (telefonicznie lub on – line).
4. Dalszy przebieg konsultacji jest dostosowywany indywidualnie do każdego dziecka i rodziny.

 • dla rodziców dzieci, które już wcześniej były pod moją opieką:

1. Rejestracja on – line lub telefoniczna (rezerwujemy jedną godzinę) + kontakt ze mną podany akapit wyżej.
2. Na pierwsze spotkanie przychodzą sami rodzice, bez dziecka, zabierając ewentualną nową dokumentację dziecka wraz z opakowaniami leków.
3. Druga wizyta: dziecko pod opieką rodzica: rezerwujemy jedną godzinę (telefonicznie lub on – line).
4. Dalszy przebieg konsultacji jest dostosowywany indywidualnie do każdego dziecka i rodziny.

Obszary pomocy:

 • zaburzenia lękowe
 • nerwice natręctw
 • fobie
 • stany depresyjne
 • zaburzenia zachowania i emocji
 • zaburzenia jedzenia
 • nadpobudliwość, ADHD
 • nieśmiałość
 • niskie, nieadekwatne kompetencje społeczne
 • niedostosowanie społeczne
 • trudności w adaptacji w nowym środowisku szkolnym, przedszkolnym
 • pomoc w sytuacjach kryzysowych, traumatycznych, problemach rodzinnych, problemach szkolnych, problemach wychowawczych
 • zaburzenia uwagi, koncentracji
 • określenie predyspozycji zawodowych


Formy pomocy:

 • terapia indywidualna (obejmuje pacjenta i jego rodzinę, dotyczy pracy nad zmianą funkcjonowania dziecka w domu, środowisku)
 • terapia grupowa- praca nad modelowaniem i zmianą zachowań dziecka w warunkach małej grupy terapeutycznej: socjoterapeutyczne, TUS (trening umiejętności społecznych), Skillstreaming, TZA (trening zastępowania agresji)
 • treningi relaksacyjne

W razie NIEOBECNOŚCI pacjenta na wizycie proszę o poinformowanie najpóźniej 3 h przed wizytą, pod moim osobistym numerem 880-220-334.
W przypadku braku informacji o nieobecności, na kolejnej wizycie, psycholog pobiera opłatę podwójną.


×
×
×
×