fb Jesteśmy na Google+ Jesteśmy na Twitter tel mail
tel Rejestracja telefoniczna:
(33) 823 56 56 | 664 340 358

Psychologia » mgr AGNIESZKA OCHMAN

psycholog dziecięcy, psychoterapeuta


    

     Jestem psychologiem dziecięcym, psychoterapeutą w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym, terapeutą wczesnej interwencji. Swoje wykształcenie zdobywałam na Uniwersytecie Jagiellońskim realizując ścieżkę z psychologii klinicznej, a następnie podnosiłam swoje kwalifikacje w specjalistycznych ośrodkach (Mensana,Tercognitiva) oraz podczas studiów podyplomowych na Uniwersytecie Pedagogicznym. Cały czas poszerzam swoją wiedzę i kompetencje zawodowe podczas licznych kursów, konferencji i warsztatów. W swojej pracy staram się patrzeć holistycznie na dziecko, integrując różne nurty i kierunki oddziaływań a także angażując w proces terapeutyczny środowiska dziecka w których ono przebywa.

 

Konsultacje i terapia:

Wspieram dzieci i rodziców w skutecznym radzeniu sobie z różnymi problemami takimi jak:

 

 • trudności emocjonalne,

 • zaburzenia lękowe,

 • obniżenie nastroju, depresja,

 • zaburzenia w zachowaniu,

 • ADHD, ADD,

 • problemy wieku rozwojowego (masturbacja dziecięca, moczenie, zaparcia nawykowe, zaburzenia odżywiania),

 • dolegliwości psychosomatyczne (np. bóle głowy, brzucha bez stwierdzonej przyczyny medycznej),

 • doświadczanie kryzysu (rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby),

 • radzenie sobie z traumą,

 • przedłużająca się adaptacją do przedszkola,

 • zaburzenia uwagowe,

 • wsparcie (dobrych) rodziców w modyfikacji oddziaływań wychowawczych,


Diagnoza:

 

Przeprowadzam:

 

- badanie psychologiczne małego dziecka do 6rż,

 

- badanie rozwoju poznawczego (inteligencji) również na potrzeby medyczne oraz zespołów orzekających

 

- całościowe badanie badanie psychologiczno-logopedyczno-pedagogiczne dzieci w wieku 0-4rż na potrzeby zespołów orzekających (wspólnie z drugim specjalistą)

 

Pierwsza wizyta:

 

Na pierwsza wizytę zapraszam rodziców samych bez dziecka, proszę o zabranie ze sobą posiadanej dokumentacji medycznej dziecka oraz wydanych wcześniej opinii specjalistycznych. Po rejestracji wizyty w Neurocentrum należy skontaktować się bezpośrednio ze mną pod numerem telefonu: 508-392-855.

 

 

CAŁOŚCIOWE BADANIE MAŁEGO DZIECKA!!!


Ruszyła rejestracja na całościowe badanie psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczne małego dziecka (0-4 r.ż).

Badanie obejmuje wszystkie sfery rozwoju psychoruchowego dziecka, w tym rozwój:

 • ruchowy,

 • motoryki precyzyjnej i lateralizacji,

 • spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej,

 • komunikowania się i mowy,

 • emocjonalno-społeczny

 • funkcji behawioralnych.

Po zakończonym badaniu możliwość uzyskania opinii po przeprowadzonych badaniach dla potrzeb zespołów orzekających!

Uzyskanie opinii znacznie przyspiesza możliwość uzyskania wsparcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka!!!I to wszystko podczas jednego spotkania!

Bo dla Twojego Dziecka liczy się każdy dzień....

 

 ×
×
×
×