fb Jesteśmy na Google+ Jesteśmy na Twitter tel mail
tel Rejestracja telefoniczna:
(33) 823 56 56 | 664 340 358

Psychologia » Natalia Widlarz

REJESTRACJA WSTRZYMANA Z POWODU DŁUŻSZEJ NIEOBECNOŚCI PANI MGR.


Jestem magistrem psychologii ze specjalności kliniczno - sądowej, w trakcie czteroletnich, dwustopniowych studiów podyplomowych szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej uprawniających do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB. Jestem czynnie pracującym psychologiem w obszarze interwencji kryzysowej oraz oświacie.
 
Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym, korzystając również w zależności od indywidualnych potrzeb z technik stosowanych
w innych szkołach psychoterapii. Swoją praktykę psychoterapeutyczną poddaję superwizji. Regularnie biorę udział
w kursach, szkoleniach i konferencjach rozwijających mój warsztat terapeutyczny.
Pracuję zgodnie z kodeksem etycznym.
 
Informacje organizacyjne:
 • W ramach swojej praktyki prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych, konsultacje psychologiczne, konsultacje doraźne/ wsparcie/porady psychologiczne (50 min)
 • Pierwsze 2 - 3 spotkania służą zapoznaniu się z aktualną sytuacją pacjenta, rozpoznaniu przyczyn doświadczanych trudności, ustaleniu zasad dalszej współpracy
Obszary pomocy:
 
 • zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia nerwicowe
 • zaburzenia lękowe
 • problemy natury emocjonalnej
 • radzenie sobie ze stresem
 • problemy psychosomatyczne
 • trudności w kontaktach społecznych
 • trudności z funkcjonowaniem w życiu codziennym
 • trudności adaptacyjne do nowej sytuacji (małżeństwo, urodzenie dziecka itp.)
 • kryzys wartości
 • brak wiary w siebie,
 • doświadczanie niskiego poczucia własnej wartości
 • żałoba, utrata
 • konflikty rodzinne
 • przemoc fizyczna i psychiczna
 • wsparcie w sytuacjach kryzysowych (rozwód, zdrada partnerska, doświadczenie
 • traumatycznego zdarzenia itp.)
 • DDA, współuzależnienie
 • Wzmocnienie kompetencji wychowawczych
 • i inne
W swojej pracy opieram się na relacji terapeuta- pacjent, która ma przyczynić się do dokonania zmiany, poprawy jakości życia drugiego człowieka. Pomagam rozumieć przyczyny doświadczanych przez niego trudności. Podczas konsultacji pracuję z pacjentem nad zidentyfikowaniem i zmodyfikowaniem mechanizmów psychologicznych, odpowiadających za pojawianie się różnego typu trudności
o podłożu psychicznym. Indywidualnie dopasowana forma pomocy ma na celu poznać źródła życiowych trudności i dokonać konstruktywnych zmian w funkcjonowaniu: w sposobie myślenia, przeżywania emocji i zachowaniach.
Koncentruję się na zasobach i mocnych stronach oraz przybliżam znaczenie przeżywanych uczuć i emocji.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna:
 
Podstawą terapii poznawczo-behawioralnej jest założenie, że zmiana nastroju i zachowania może być uzyskana poprzez zmianę sposobu myślenia, dlatego w trakcie terapii przyglądamy się sposobom, w jaki osoba postrzega siebie, świat i innych oraz sprawdzamy, jak to myślenie wpływa na jej życie. CBT w dużej części opiera się na wynikach badań naukowych a jej skuteczność wykazano w wielu badaniach klinicznych.

×
×
×
×