fb Jesteśmy na Google+ Jesteśmy na Twitter tel mail
tel Rejestracja telefoniczna:
(33) 823 56 56 | 664 340 358
thumb-INTEGRACJA SENSORYCZNA
GABINETY SPECJALISTYCZNE INTEGRACJA SENSORYCZNA

GABINET INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -mgr Anna Chrapek

 

Diagnozuję i prowadzę terapię dzieci z:


 • autyzmem, zespołem Aspergera,

 • niepełnosprawnością intelektualną,

 • mózgowym porażeniem dziecięcym,

 • zespołem Downa,

 • innymi sprzężonymi zaburzeniami,

 • grupy ryzyka: wcześniaków, dzieci po uszkodzeniach okołoporodowych,

 • słabą koordynacją ruchową, opóźnionym rozwojem ruchowym, trudnościami z utrzymaniem równowagi,

 • problemami emocjonalnymi (nadmierna wrażliwość, nerwowość, kłopoty z koncentracją uwagi),

 • opóźnionym rozwojem mowy,

 • trudnościami w opanowywaniu umiejętności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, kłopoty z zapamiętywaniem i

  motywacją do uczenia się),

 • nadpobudliwością psychoruchową (ADHD, ADD),

 • nadwrażliwością lub zbyt małą wrażliwością na różne bodźce sensoryczne,

 • nadwrażliwością na ruch (negatywna reakcja na ruch, niepewność grawitacyjna, choroba lokomocyjna).

 

 

 

×
×
×
×