fb Jesteśmy na Google+ Jesteśmy na Twitter tel mail
tel Rejestracja telefoniczna:
(33) 823 56 56 | 664 340 358
thumb-PORADNIA WAD POSTAWY
GABINETY SPECJALISTYCZNE PORADNIA WAD POSTAWY
lek. med. Henryk Cnota, lek. med. Ludiwna Machała, lek. med. Sławomir Chmielarski

Praw­idłowa postawa ciała ma ogromne znacze­nie dla zdrowia dziecka jak i dorosłego człowieka. Wady postawy to obec­nie coraz poważniejszy prob­lem doty­czący dzieci i młodzieży. Obniżają one ogólną sprawność, hamują rozwój nat­u­ral­nych czyn­ności ruchowych. Dlat­ego odpowied­nio wczesna diag­noza i zas­tosowanie praw­idłowego leczenia jest bardzo ważné.

Najczęst­sze wady postawy to:

  • plecy okrągłe
  • plecy wklęsłe
  • plecy wklęsło-okrągłe
  • sko­liozy czyli boczne skrzy­wienia kręgosłupa
  • wady klatki pier­siowej (klatka lejkowata, klatka kurza)
  • wady kończyn dol­nych (kolana koślawe, szpotawe, stopa płaska, płasko-koślawa, szpotawa, wydrążona)

Zaj­mu­jemy się lecze­niem wrod­zonych i naby­tych schorzeń narządu ruchu tj. zespoły bólowe w prze­biegu choroby zwyrod­nieniowej krę­gosłupa, zespoły korzeniowe, dyskopatie, zapale­nia okołosta­wowe, stany po urazach narządów ruchu, ner­wobóle, uszkodzenia i poraże­nia ner­wów obwodowych.

img Rejestracja telefoniczna:
(33) 823 56 56
664 340 358
img Rejestracja on-line
zarejestruj
GODZINY PRZYJĘĆ:
bud
Przyjmuje: w Budynku B


time
Termin:
AKTUALNY DOWÓD UBEZPIECZENIA KONIECZNY PRZY WYSTAWIANIU RECEPT REFUNDOWANYCH
×
×
×
×