fb Jesteśmy na Google+ Jesteśmy na Twitter tel mail
tel Rejestracja telefoniczna:
(33) 823 56 56 | 664 340 358
thumb-Psychologia

GABINETY SPECJALISTYCZNE PSYCHOLOGIA

thumb-wojciech_biernacki_2.jpg
mgr Wojciech Biernacki

psycholog

Wojciech Biernacki

 

psycholog

 

Działam na gruncie Psychologii Humanistycznej, gdzie najważniejszy jest ciepły i przyjazny kontakt z drugim człowiekiem, indywidualne podejście do każdego pacjenta, poszukiwanie dróg rozwoju człowieka - także w sytuacjach kryzysowych, odnajdywanie tego co nas łączy , a nie dzieli w relacjach z innymi ludźmi.

 

Ważnym elementem radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych jest przywracanie harmonii psychofizycznej, zadbanie o stan swojego zdrowia somatycznego, sprawnosci fizycznej, równowagi między pracą a relaksem.

 

Człowiek jest jednością ciała i psychiki – w szybko pędzącym życiu codziennym zdarza się nam o tym zapominać.

 

Serdecznie zapraszam!

 

Osobiste konsultacje telefoniczne przed wizytą: 501 451 527

 

Doświadczenie zawodowe:

 

8 lat pracy w Klinice Psychiatrii UJ, były psycholog Kadry Polski łuczników, występy w programach TV i radiowych.

 

Główne pola działania:

 

 •  życie uczuciowe człowieka
 •  terapia par
 •  problemy dzieci i młodzieży
 •  poradnictwo zawodowe
 •  psychologia sportu
 •  muzykoterapia
 • terapia uzależnień

 

 

 

Uprzejmie proszę o odwoływanie wizyt najpóźniej w przeddzień umówionego terminu.

 

 

Rejestracja telefoniczna

 

Rejestracja on-line

 

img Rejestracja telefoniczna:
(33) 823 56 56
664 340 358
img Rejestracja on-line
zarejestruj
GODZINY PRZYJĘĆ:
bud
Przyjmuje: w Budynku A


time
Termin:
Wtorek: od 15.00
Środa: od 15.00
Czwartek: od 15.00
thumb-magdalena-bobik_foto.jpg
mgr Magdalena Bobik

psychoterapeuta

Posiadam rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej (PTPI) w Krakowie. Pracuję w podejściu integratywnym systemowym. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji, którą prowadzi mgr Milena Karlińska – Nehrebecka (certyfikowany superwizor i psychoterapeuta). Pracuję zgodnie z Kodeksem Etycznym PTPI oraz European Association for Psychotherapy.


Zakres udzielanej pomocy:

 • trudne sytuacje życiowe
 • złe samopoczucie
 • problemy w relacjach z ludźmi
 • nadmierne lęki (np.: związane z wychodzeniem z domu, podróżowaniem, pozostaniem samemu, lataniem samolotem etc)
 • depresyjny nastrój
 • zaburzenia jedzenia
 • uzależnienia
 • dolegliwości somatyczne bez podłoża medycznego
 • załamanie nerwowe po ciężkim lub bolesnym przeżyciu
 • obsesyjne myślenie
 • czynności przymusowe
 • problemy egzystencjalne (starzenie się, lęk przed śmiercią, osamotnienie)
 • załamanie po utracie bliskiej osoby (śmierć, rozwód itp)
 • problemy z seksualnością
 • problemy związane z orientacją seksualną
 • problemy w rodzinie
 • trudności wychowawcze
 • nadmierne stresy
 • problemy ze snem
 • wypalenie zawodowe
 • choroba psychiczna


W gabinecie przyjmuję:

 • osoby dorosłe
 • młodzież, dzieci
 • pary, rodziny
 • możliwa również psychoterapia grupowa


Pierwsze spotkanie z psychoterapeutą to wstępna konsultacja, której celem jest rozpoznanie Państwa problemu, trudności.

Konsultacja pozwala pacjentowi lepiej zrozumieć swój kłopot oraz ustalić cele i zasady współpracy z terapeutą.
Jeśli zażywają Państwo na stałe jakieś leki to proszę na pierwsze spotkanie przynieść ich opakowanie.

W spotkaniu z psychoterapeutą dotyczącym dzieci i młodzieży uczestniczą najpierw tylko rodzice. Psychoterapia osób niepełnoletnich odbywa się wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez rodziców.

Psychoterapeuta jest związany zasadą poufności, tzn. że jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich albo sytuacje określone prawem.


Szczegółowe informacje o moich uprawnieniach oraz Regulamin Gabinetu są dostępne na stronie internetowej:

www.magdalena-bobik.pl

img Rejestracja telefoniczna:
(33) 823 56 56
664 340 358
img Rejestracja on-line
zarejestruj
GODZINY PRZYJĘĆ:
bud
Przyjmuje: w Budynku A


time
Termin:
Poniedziałek: 16.00 - 20.00
Czwartek: 16.00 - 20.00
thumb-halina_toma.jpg
mgr Halina Toma

psychoterapeuta w nurcie psychoterapii psychoanalitycznej

Terminy ustalane telefonicznie.

mgr Halina Toma - psychoterapeuta, pracuje z osobami dorosłymi i dorastającą młodzieżą


Psychoterapeuta, ukończyła Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Studium Treningu Psychologicznego w Bielsku Białej; od ponad 10 lat pracuje w prywatnym gabinecie z dorosłymi oraz młodzieżą.

Pracuje korzystając ze stałej superwizji a jej bliskie jej zagadnienia to depresje, traumy, zaburzenia lękowe,  zaburzenia osobowości, fobie( w tym dysmorfobia), zaburzenia psychosomatyczne, zagadnienia płciowości i cielesności,  seksualności i inne. 

Psychoterapia psychoanalityczna umożliwia także pracę w głębokich obszarach osobowości.

img Rejestracja telefoniczna:
(33) 823 56 56
664 340 358
img Rejestracja on-line
zarejestruj
GODZINY PRZYJĘĆ:
bud
Przyjmuje: w Budynku B


time
Termin:
thumb-gabrysia_2.jpg
mgr Gabriela Bazarnik

psycholog

Kwalifikacje:

 • 5-letnie studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • roczny kurs kwalifikacyjny pedagogiczny
 • szkolenie w zakresie „Mediacje Rodzinne”
 • studia podyplomowe w zakresie interwencji kryzysowej w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej
 • w trakcie całościowego szkolenia organizowanego przez Fundację Krakowskiej Katedry im. J.J. Haubenstocków oraz Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii oraz Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego


Formy udzielnej pomocy:

 • konsultacje i poradnictwo psychologiczne (spotkanie trwa 50 min.)
 • interwencja kryzysowa (spotkanie trwa 50 min.)
 • terapia par, małżeństw, rodzin (sesja trwa 90 min.)
 • terapia indywidualna dzieci, młodzieży, dorosłych (kontakt z dzieckiem poprzedza spotkania najlepiej z obojgiem rodziców (jeśli jest to możliwe), 
 • z którymi przeprowadzany jest szczegółowy wywiad na temat dziecka – spotkanie trwa 90 min.; sesja terapeutyczna trwa 50 min.)
 • Pierwsze spotkania (1-3 spotkań) poświęcone są rozpoznaniu przyczyn doświadczanych trudności i dobraniu najbardziej odpowiedniej formy dalszej pracy, jedną        z nich może być terapia

Osoby, które na stałe zażywają leki proszone są o przyniesienie ich opakowań na pierwsze spotkanie.

Rodzice dzieci proszeni są o przyniesienia na pierwsze spotkanie dotychczasowej dokumentacji dziecka oraz opakowań leków, które zażywa dziecko.

Zakres oferowanej pomocy:

 • konflikty z partnerem/ współmałżonkiem
 • konflikty rodzinne
 • trudne sytuacje życiowe (m.in. rozwód, choroba, w tym choroba psychiczna osoby bliskiej, żałoba)
 • kontrola i radzenie sobie z emocjami (lęk, złość, smutek)
 • zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia nerwicowe
 • radzenie sobie ze stresem
 • problemy natury emocjonalnej
 • stany po próbach samobójczych
 • doświadczanie myśli samobójczych
 • problemy psychosomatyczne
 • brak radości i satysfakcji z własnego życia
 • brak wiary w siebie, obniżone poczucie własnej wartości
 • trudności w kontaktach interpersonalnych
 • przemoc fizyczna i psychiczna w otoczeniu
 • wsparcie i terapia osób z rodzin dysfunkcyjnych (DDA, współuzależnienie)
 • trudności wychowawcze dzieci i młodzieży
 • samopoznanie i rozwój osobisty

Kontakt telefoniczny: 730 022 133


UWAGA!
W razie NIEOBECNOŚCI na wizycie prosimy o zgłoszenie tego faktu z min. 3 GODZINNYM WYPRZEDZENIEM pod numerem

tel.NEURO-CENTRUM  (33) 82 356 56, 664 340 358.


W przypadku NIE ZGŁOSZENIA swojej nieobecności, na kolejnej wizycie, psycholog pobiera opłatę podwójną.

img Rejestracja telefoniczna:
(33) 823 56 56
664 340 358
img Rejestracja on-line
zarejestruj
GODZINY PRZYJĘĆ:
bud
Przyjmuje: w Budynku B


time
Termin:
Sobota: po wcześniejszej rejestracji
thumb-134330_03102018_dsc_8687.jpg
mgr Danuta Czader
Jestem psychologiem, psychoterapeutą, ukończyłam czteroletnie studia podyplomowe z psychoterapii w MCKP UJ.
Pracuję pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów. Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową, pracuję z dorosłymi i młodzieżą.
Notorycznie gubię okulary.

Prowadzę psychoterapię :

 • zaburzeń osobowości,
 • zaburzeń lękowych,
 • zaburzeń nastroju,
 • zaburzeń jedzenia
 • zaburzeń psychosomatycznych
Udzielam pomocy w trudnych sytuacjach.
Pomagam rodzicom zgłaszającym trudności wychowawcze.
img Rejestracja telefoniczna:
(33) 823 56 56
664 340 358
img Rejestracja on-line
zarejestruj
GODZINY PRZYJĘĆ:
bud
Przyjmuje: w Budynku A


time
Termin:
Poniedziałek: 16:00-20:00
Czwartek: 15:00 - 20:00
thumb-165246_17012019_widl.jpg
mgr Natalia Widlarz

REJESTRACJA WSTRZYMANA Z POWODU DŁUŻSZEJ NIEOBECNOŚCI PANI MGR.

Jestem magistrem psychologii ze specjalności kliniczno - sądowej, w trakcie czteroletnich, dwustopniowych studiów podyplomowych szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej uprawniających do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB. Jestem czynnie pracującym psychologiem w obszarze interwencji kryzysowej oraz oświacie.
 
Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym, korzystając również w zależności od indywidualnych potrzeb z technik stosowanych
w innych szkołach psychoterapii. Swoją praktykę psychoterapeutyczną poddaję superwizji. Regularnie biorę udział
w kursach, szkoleniach i konferencjach rozwijających mój warsztat terapeutyczny.
Pracuję zgodnie z kodeksem etycznym.
 
Informacje organizacyjne:
 • W ramach swojej praktyki prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych, konsultacje psychologiczne, konsultacje doraźne/ wsparcie/porady psychologiczne (50 min)
 • Pierwsze 2 - 3 spotkania służą zapoznaniu się z aktualną sytuacją pacjenta, rozpoznaniu przyczyn doświadczanych trudności, ustaleniu zasad dalszej współpracy
Obszary pomocy:
 
 • zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia nerwicowe
 • zaburzenia lękowe
 • problemy natury emocjonalnej
 • radzenie sobie ze stresem
 • problemy psychosomatyczne
 • trudności w kontaktach społecznych
 • trudności z funkcjonowaniem w życiu codziennym
 • trudności adaptacyjne do nowej sytuacji (małżeństwo, urodzenie dziecka itp.)
 • kryzys wartości
 • brak wiary w siebie,
 • doświadczanie niskiego poczucia własnej wartości
 • żałoba, utrata
 • konflikty rodzinne
 • przemoc fizyczna i psychiczna
 • wsparcie w sytuacjach kryzysowych (rozwód, zdrada partnerska, doświadczenie
 • traumatycznego zdarzenia itp.)
 • DDA, współuzależnienie
 • Wzmocnienie kompetencji wychowawczych
 • i inne
W swojej pracy opieram się na relacji terapeuta- pacjent, która ma przyczynić się do dokonania zmiany, poprawy jakości życia drugiego człowieka. Pomagam rozumieć przyczyny doświadczanych przez niego trudności. Podczas konsultacji pracuję z pacjentem nad zidentyfikowaniem i zmodyfikowaniem mechanizmów psychologicznych, odpowiadających za pojawianie się różnego typu trudności
o podłożu psychicznym. Indywidualnie dopasowana forma pomocy ma na celu poznać źródła życiowych trudności i dokonać konstruktywnych zmian w funkcjonowaniu: w sposobie myślenia, przeżywania emocji i zachowaniach.
Koncentruję się na zasobach i mocnych stronach oraz przybliżam znaczenie przeżywanych uczuć i emocji.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna:
 
Podstawą terapii poznawczo-behawioralnej jest założenie, że zmiana nastroju i zachowania może być uzyskana poprzez zmianę sposobu myślenia, dlatego w trakcie terapii przyglądamy się sposobom, w jaki osoba postrzega siebie, świat i innych oraz sprawdzamy, jak to myślenie wpływa na jej życie. CBT w dużej części opiera się na wynikach badań naukowych a jej skuteczność wykazano w wielu badaniach klinicznych.
img Rejestracja telefoniczna:
(33) 823 56 56
664 340 358
img Rejestracja on-line
zarejestruj
GODZINY PRZYJĘĆ:
bud
Przyjmuje: w Budynku A


time
Termin:
Poniedziałek: 16:15-18:15
Środa: 16:30 - 20:30
Piątek: 12:30-13:30
thumb-3a0ec66f-7d89-4511-a49f-a8448a427845.jpeg
mgr Katarzyna Stuglik


 

Jestem psychologiem o specjalności kliniczno-sądowej. Ukończyłam jednolite magisterskie studia psychologiczne oraz studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego dzięki czemu poszerzyłam swoją wiedzę z zakresu efektywnej pomocy adolescentom.

 

Specjalizuje się w pracy z osobamy dorosłymi i młodzieżą od 16 roku życia.

 

Aktualnie w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym organizowanym przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne uprawniające do uzyskania certyfikatu.

 


Jestem psychologiem praktykiem aktywnie pracuje w zawodzie.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam jako psycholog w Ministerstwie Sprawiedliwości, placówce oświatowej, Służbie Zdrowia.

Aktualnie pracuje w Wojewódzkim Szpitalu psychiatrycznym na Oddziale terapii uzależnień.

Prowadzę zarówno terapię indywidualną jak i grupową.

 

Ukończyłam liczne kursy i szkolenia o szerokiej tematyce, które pomagają mi w efektywnej pracy terapeutycznej. Systematycznie korzystam z różnych form rozwoju, które pomagają mi podnosić swoje kompetencje, dzięki czemu mogę udzielić konstruktywnej pomocy.

 

Pracuje zgodnie z kodeksem terapeutycznym w nurcie psychodynamicznym.

Swoją praktykę poddaje systematycznej superwizji.

 

Terapia psychodynamiczna ,,podąża '' za pacjentem oznacza to, że swoją aktywność w pracy terapeutycznej dostosowuje do aktualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Podczas terapii zapewniam warunki dające poczucie bezpieczeństwa i komfortu.

Podczas sesji będę zachęcać do dzielenia się myślami, skojarzeniami, wyobrażeniami dzięki czemu będę mogła dotarczyc nowe rozumienie rzeczywistości i umożliwić przeżycie w relacji terapeutycznej, co pozwoli na wprowadzenie korzystnych zmian w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym.

 


Informacje organizacyjne:
W swojej praktyce prowadzę terapię osób dorosłych i adolescentów, konsultacje psychologiczne, wsparcie, poradnictwo psychologiczne.

 

Czas trwania:
Terapia psychodynamiczna opiera się na regularnych spotkaniach zazwyczaj 1-2 razy w tygodniu.

Czas trwania sesji terapeutycznej 50 minut. Ilośc spotkań poświęconych na postawienie diagnozy jak i czas trwania procesu terapeutycznego jest zindywidualizowany ze względu na nasilenie problemów, motywację do leczenia, możliwośći intelektualno-emocjonalne.

 


Obszary pomocy :

 •     Zaburzenia nerwicowe
 •     Zaburzenia lękowe
 •     Zaburzenia depresyjne
 •     Zaburzenia osobowości
 •     Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
 •     Problemy natury emocjonalnej
 •     Przemoc
 •     Terapia uzależnień
 •     Terapia współuzależnienia i DDA
 •     Kryzysy ( żałoba , rozwód)
 •     Kryzysy rozwojowe
 •     Zaburzenia odżywiania
 •     Psychodietetyka ( ukończyłam całościowy kurs – Numer Certyfikatu 32856 )
 •     Terapia wspierająca ( poradnictwo, wyrażanie sądów o rzeczywistości, psychoedukacji)

 

W ostatnich latrach opublikowano wyniki wielu badań klinicznych wskazujących na skuteczność terapii psychodynamicznej w wielu zaburzeniach.

 

W celu ustalenia wizyty proszę o kontakt z rejestracją NeuroCentrum lub pod moim prywatnym numerem telefonu: 660 588 052. W razie nieobecności prosimy o odwołanie wizyty najpóżniej 3 godziny przed jej rozpoczęciem.

img Rejestracja telefoniczna:
(33) 823 56 56
664 340 358
img Rejestracja on-line
zarejestruj
GODZINY PRZYJĘĆ:
bud
Przyjmuje: w Budynku A


time
Termin:
Wtorek: 15:00 - 20:00
Czwartek: 15:00 - 20:00
mgr mgr Antonina Koczur

psycholog

Jestem absolwentką Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

Ponadto ukończyłam studia na kierunku Pedagogika, specjalność: Edukacja Zdrowotna i Profilaktyka Uzależnień na Uniwersytecie Pedagogicznym. Jestem w trakcie czteroletnich studiów z Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS.  Aktualnie pracuję  w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie. 

W pracy skupiam się na indywidualnym podejściu do problemu, ważnym jej aspektem jest realna poprawa samopoczucia psychicznego klienta. Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach, szkoleniach, konferencjach naukowych. 

 

Udzielam specjalistycznego wsparcia w następujących obszarach

 • zaburzenia nastroju

 • zaburzenia lękowe

 • zaburzenia osobowości

 • zaburzenia odżywiania

 • zaburzenia adaptacyjne

 • zaburzenia psychotyczne 

 • zaburzenia psychosomatyczne 

 • zaburzenia seksualne

 • problemy w radzeniu sobie z emocjami

 • problemy w relacjach interpersonalnych

 • uzależnieniaimg Rejestracja telefoniczna:
(33) 823 56 56
664 340 358
img Rejestracja on-line
zarejestruj
GODZINY PRZYJĘĆ:
bud
Przyjmuje: w Budynku A


time
Termin:
Poniedziałek: 16.00-20.00
thumb-radecka.jpg
mgr Anna Radecka

psycholog, pracuje z osobami dorosłymi i dorastającą młodzieżą.

 

Psycholog, ukończyła Akademię Ignatianum w Krakowie ze specjalizacją Psychologia Kliniczna. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym  z elementami ACT, DBT i  CFT. Szkoli się w zakresie psychoterapii tańcem i ruchem. Bierze udział w projekcie terapii lęku poprzez użycie wirtualnej rzeczywistości. Poddaje swoją pracę regularnej superwizji.

 

Zakres pomocy:


 • problemy w życiu uczuciowym,

 • problemy emocjonalne,

 • depresja,

 • spadek nastroju

 • trudności w życiu rodzinnym,

 • budowanie poczucia własnej wartości,

 • stany lękowe,

 • żałoba,

 • ataki paniki,

 • lęk o zdrowie,

 • problemy z kontrolą emocji,

 • nadmierne zamartwianie się,

 • zaburzenia odżywiania,

 • mobbing w pracy,

 • wypalenie zawodowe, 

 • perfekcjonizm,

 • zwlekanie z wykonywaniem obowiązków.


img Rejestracja telefoniczna:
(33) 823 56 56
664 340 358
img Rejestracja on-line
zarejestruj
GODZINY PRZYJĘĆ:
bud
Przyjmuje: w Budynku A


time
Termin:
Sobota: 10.00-15.00
thumb-ochman.jpg
mgr AGNIESZKA OCHMAN

psycholog dziecięcy, psychoterapeuta

    

     Jestem psychologiem dziecięcym, psychoterapeutą w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym, terapeutą wczesnej interwencji. Swoje wykształcenie zdobywałam na Uniwersytecie Jagiellońskim realizując ścieżkę z psychologii klinicznej, a następnie podnosiłam swoje kwalifikacje w specjalistycznych ośrodkach (Mensana,Tercognitiva) oraz podczas studiów podyplomowych na Uniwersytecie Pedagogicznym. Cały czas poszerzam swoją wiedzę i kompetencje zawodowe podczas licznych kursów, konferencji i warsztatów. W swojej pracy staram się patrzeć holistycznie na dziecko, integrując różne nurty i kierunki oddziaływań a także angażując w proces terapeutyczny środowiska dziecka w których ono przebywa.

 

Konsultacje i terapia:

Wspieram dzieci i rodziców w skutecznym radzeniu sobie z różnymi problemami takimi jak:

 

 • trudności emocjonalne,

 • zaburzenia lękowe,

 • obniżenie nastroju, depresja,

 • zaburzenia w zachowaniu,

 • ADHD, ADD,

 • problemy wieku rozwojowego (masturbacja dziecięca, moczenie, zaparcia nawykowe, zaburzenia odżywiania),

 • dolegliwości psychosomatyczne (np. bóle głowy, brzucha bez stwierdzonej przyczyny medycznej),

 • doświadczanie kryzysu (rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby),

 • radzenie sobie z traumą,

 • przedłużająca się adaptacją do przedszkola,

 • zaburzenia uwagowe,

 • wsparcie (dobrych) rodziców w modyfikacji oddziaływań wychowawczych,


Diagnoza:

 

Przeprowadzam:

 

- badanie psychologiczne małego dziecka do 6rż,

 

- badanie rozwoju poznawczego (inteligencji) również na potrzeby medyczne oraz zespołów orzekających

 

- całościowe badanie badanie psychologiczno-logopedyczno-pedagogiczne dzieci w wieku 0-4rż na potrzeby zespołów orzekających (wspólnie z drugim specjalistą)

 

Pierwsza wizyta:

 

Na pierwsza wizytę zapraszam rodziców samych bez dziecka, proszę o zabranie ze sobą posiadanej dokumentacji medycznej dziecka oraz wydanych wcześniej opinii specjalistycznych. Po rejestracji wizyty w Neurocentrum należy skontaktować się bezpośrednio ze mną pod numerem telefonu: 508-392-855.

 

 

CAŁOŚCIOWE BADANIE MAŁEGO DZIECKA!!!


Ruszyła rejestracja na całościowe badanie psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczne małego dziecka (0-4 r.ż).

Badanie obejmuje wszystkie sfery rozwoju psychoruchowego dziecka, w tym rozwój:

 • ruchowy,

 • motoryki precyzyjnej i lateralizacji,

 • spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej,

 • komunikowania się i mowy,

 • emocjonalno-społeczny

 • funkcji behawioralnych.

Po zakończonym badaniu możliwość uzyskania opinii po przeprowadzonych badaniach dla potrzeb zespołów orzekających!

Uzyskanie opinii znacznie przyspiesza możliwość uzyskania wsparcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka!!!I to wszystko podczas jednego spotkania!

Bo dla Twojego Dziecka liczy się każdy dzień....

 

 


img Rejestracja telefoniczna:
(33) 823 56 56
664 340 358
img Rejestracja on-line
zarejestruj
GODZINY PRZYJĘĆ:
bud
Przyjmuje: w Budynku B


time
Termin:
Poniedziałek: 14.00-19.00
×
×
×
×