fb Jesteśmy na Google+ Jesteśmy na Twitter tel mail
thumb-Psychologia
GABINETY SPECJALISTYCZNE Psychologia
thumb-wojciech_biernacki_2.jpg
mgr Wojciech Biernacki

psycholog

Wojciech Biernacki

 

psycholog

 

Działam na gruncie Psychologii Humanistycznej, gdzie najważniejszy jest ciepły i przyjazny kontakt z drugim człowiekiem, indywidualne podejście do każdego pacjenta, poszukiwanie dróg rozwoju człowieka - także w sytuacjach kryzysowych, odnajdywanie tego co nas łączy , a nie dzieli w relacjach z innymi ludźmi.

 

Ważnym elementem radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych jest przywracanie harmonii psychofizycznej, zadbanie o stan swojego zdrowia somatycznego, sprawnosci fizycznej, równowagi między pracą a relaksem.

 

Człowiek jest jednością ciała i psychiki – w szybko pędzącym życiu codziennym zdarza się nam o tym zapominać.

 

Serdecznie zapraszam!

 

Osobiste konsultacje telefoniczne przed wizytą: 501 451 527

 

Doświadczenie zawodowe:

 

8 lat pracy w Klinice Psychiatrii UJ, były psycholog Kadry Polski łuczników, występy w programach TV i radiowych.

 

Główne pola działania:

 

 •  życie uczuciowe człowieka
 •  terapia par
 •  problemy dzieci i młodzieży
 •  poradnictwo zawodowe
 •  psychologia sportu
 •  muzykoterapia
 • terapia uzależnień

 

 

 

Uprzejmie proszę o odwoływanie wizyt najpóźniej w przeddzień umówionego terminu.

 

 

Rejestracja telefoniczna

 

Rejestracja on-line

 

img Rejestracja telefoniczna:
(33) 823 56 56
664 340 358
img Rejestracja on-line
zarejestruj
GODZINY PRZYJĘĆ:
bud
Przyjmuje: w Budynku A


time
Termin:
Wtorek: od 15.00
Środa: od 15.00
Czwartek: od 15.00
thumb-magdalena-bobik_foto.jpg
mgr Magdalena Bobik

psychoterapeuta

Jestem psychoterapeutą pracującym w podejściu integratywnym systemowym. Stwarza ono pacjentowi szczególne warunki do zmiany i poprawy

funkcjonowania przez to, iż pozwala łączyć metody i techniki wypracowane przez różne szkoły psychoterapii, wywodzące się z modalności

poznawczo – behawioralnej, psychodynamicznej, psychoanalitycznej, ericksonowskiej i humanistyczno-egzystencjalnej.

Studia magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Staż

kliniczny odbyłam w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie. Od 17 lat pracuję z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi w państwowych i

prywatnych placówkach edukacyjno – pomocowych. W 2011r. otrzymałam rekomendację, a w 2016r. Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego

Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej w Krakowie.

Wiodącym nurtem, o który obecnie wzbogacam moją pracę w gabinecie jest psychoterapia poprzez ciało – jedna z

najskuteczniejszych metod w pracy z traumą. Polega ona na zastosowaniu w procesie terapeutycznym różnorodnych

specjalistycznych ćwiczeń (oddechowych, ruchowych...), których celem jest rozluźnienie i znaczące obniżenie poziomu stresu,

co wpływa wspierająco na zachodzące podczas terapii procesy emocjonalne, a w konsekwencji ułatwia zachowanie

wewnętrznej harmonii i spokoju.


Sesja 50 min.

Sesja 100 min. wyłącznie dla osób dorosłych

W trakcie sesji 100-minutowej możliwa jest bardziej pogłębiona praca nad zgłaszanym problemem, ze względu na możliwość intensywniejszego

przygotowania czuciowo-ruchowego do zmierzenia się z istniejącymi trudnościami, poprzez elementy ćwiczeń: Qi gong, Wima Hoffa, Aleksandra

Lowena, TRE (Tension & Trauma Releasing Exercises), biodynamicznego oddechu uwalniania traumy, czy terapii czaszkowo-krzyżowej.

Istnieje możliwość sesji online, które z mojego doświadczenia są równie skuteczne.

Terapeutyczna praca poprzez ciało, nie tylko pomaga w radzeniu sobie z problemami natury psychicznej, ale jest skutecznym

narzędziem wspierania rozwoju osobistego i zawodowego, jeśli chcą Państwo zmienić swój sposób funkcjonowania

osobistego, zawodowego czy społecznego na bardziej satysfakcjonujący.

 

Zakres wsparcia prowadzonej przeze mnie terapii obejmuje:

Trudne sytuacje życiowe

Traumatyczne doświadczenia

Problemy w relacjach z ludźmi

Nadmierne lęki

Depresyjny nastrój

Zaburzenia jedzenia

Uzależnienia

Dolegliwości somatyczne natury psychicznej

Problemy egzystencjalne

Kryzysy w związku

Problemy w rodzinie

Trudności wychowawcze

Nadmierne stresy

Wypalenie zawodowe

Wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego

Pracuję zgodnie z Kodeksem Etycznym European Association for Psychotherapy.

 

Zapraszam do kontaktu

TEL. 888-084-537

E-MAIL: magdabobik@gmail.com

img Rejestracja telefoniczna:
(33) 823 56 56
664 340 358
img Rejestracja on-line
zarejestruj
GODZINY PRZYJĘĆ:
bud
Przyjmuje: w Budynku A


time
Termin:
Poniedziałek: 15.00 - 21.00
Wtorek: 14.00-18.00
Środa: 15.00-21.00
thumb-halina_toma.jpg
mgr Halina Toma

psychoterapeuta w nurcie psychoterapii psychoanalitycznej

Terminy ustalane telefonicznie.

mgr Halina Toma - Certyfikowany Terapeuta Psychoanalityczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, pracuje z osobami dorosłymi i dorastającą młodzieżą


Psychoterapeuta, ukończyła Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Studium Treningu Psychologicznego w Bielsku Białej; od ponad 10 lat pracuje w prywatnym gabinecie z dorosłymi oraz młodzieżą.

Pracuje korzystając ze stałej superwizji a jej bliskie jej zagadnienia to depresje, traumy, zaburzenia lękowe,  zaburzenia osobowości, fobie( w tym dysmorfobia), zaburzenia psychosomatyczne, zagadnienia płciowości i cielesności,  seksualności i inne. 

Psychoterapia psychoanalityczna umożliwia także pracę w głębokich obszarach osobowości.

img Rejestracja telefoniczna:
(33) 823 56 56
664 340 358
img Rejestracja on-line
zarejestruj
GODZINY PRZYJĘĆ:
bud
Przyjmuje: w Budynku B


time
Termin:
thumb-134330_03102018_dsc_8687.jpg
mgr Danuta Czader
Jestem psychologiem, psychoterapeutą, ukończyłam czteroletnie studia podyplomowe z psychoterapii w MCKP UJ.
Pracuję pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów. Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową, pracuję z dorosłymi i młodzieżą.
Notorycznie gubię okulary.

Prowadzę psychoterapię :

 • zaburzeń osobowości,
 • zaburzeń lękowych,
 • zaburzeń nastroju,
 • zaburzeń jedzenia
 • zaburzeń psychosomatycznych
Udzielam pomocy w trudnych sytuacjach.
Pomagam rodzicom zgłaszającym trudności wychowawcze.
img Rejestracja telefoniczna:
(33) 823 56 56
664 340 358
img Rejestracja on-line
zarejestruj
GODZINY PRZYJĘĆ:
bud
Przyjmuje: w Budynku A


time
Termin:
Poniedziałek: 16:00-20:00
Czwartek: 15:00 - 20:00
thumb-165246_17012019_widl.jpg
mgr Natalia Widlarz

Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (Certyfikat PTTPB nr 1144), ukończyła czteroletnie studia podyplomowe w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Ukończyła studia psychologiczne ze specjalnością psychologia kliniczna. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej. Czynnie pracujący psycholog w obszarze interwencji kryzysowej oraz oświacie.Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym, korzystając również w zależności od indywidulanych potrzeb z technik stosowanych w innych szkołach psychoterapii.
Swoją praktykę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

Informacje organizacyjne :

 • W ramach swojej praktyki prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, konsultacje psychologiczne, konsultacje doraźne/wsparcie interwencyjne (50 min)

 • Pierwsze 3-4 spotkania służą zapoznaniu się z aktualną sytuacją pacjenta, rozpoznaniu przyczyn doświadczanych trudności, stworzeniu konceptualizacji oraz ustaleniu zasad dalszej współpracy.

Obszary pomocy:

 • zaburzenia depresyjne

 • zaburzenia lękowe

 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

 • radzenie sobie ze stresem

 • problemy psychosomatyczne

 • trudności w kontaktach społecznych

 • trudności z funkcjonowaniem w życiu codziennym

 • trudności adaptacyjne do nowej sytuacji (małżeństwo, urodzenie dziecka itp.)

 • kryzys wartości

 • zaburzenia osobowościowe

 • żałoba, utrata

 • konflikty rodzinne

 • przemoc fizyczna i psychiczna

 • wsparcie w sytuacjach kryzysowych (rozwód, zdrada partnerska, doświadczenie traumatycznego zdarzenia itp.)

 • Wzmocnienie kompetencji wychowawczych

 • i inne

W swojej pracy opieram się na relacji terapeuta- pacjent, która ma przyczynić się do dokonania zmiany, poprawy jakości życia drugiego człowieka. Pomagam rozumieć przyczyny doświadczanych przez niego trudności. Podczas konsultacji pracuję z pacjentem nad zidentyfikowaniem i zmodyfikowaniem mechanizmów psychologicznych, odpowiadających za pojawianie się różnego typu trudności
o podłożu psychicznym. Indywidualnie dopasowana forma pomocy ma na celu poznać źródła życiowych trudności i dokonać konstruktywnych zmian w funkcjonowaniu: w sposobie myślenia, przeżywania emocji i zachowaniach. Koncentruję się na zasobach i mocnych stronach oraz przybliżam znaczenie przeżywanych uczuć i emocji.

 

Psychoterapia poznawczo-behawioralna:

 

Podstawą terapii poznawczo-behawioralnej jest założenie, że zmiana nastroju i zachowania może być uzyskana poprzez zmianę sposobu myślenia, dlatego w trakcie terapii przyglądamy się sposobom,
w jaki osoba postrzega siebie, świat i innych oraz sprawdzamy, jak to myślenie wpływa na jej życie. CBT w dużej części opiera się na wynikach badań naukowych a jej skuteczność wykazano w wielu badaniach klinicznych.

 

 

img Rejestracja telefoniczna:
(33) 823 56 56
664 340 358
img Rejestracja on-line
zarejestruj
GODZINY PRZYJĘĆ:
bud
Przyjmuje: w Budynku A


time
Termin:
Wtorek: 16:00-18:00
Środa: 17:00-18:00
thumb-3a0ec66f-7d89-4511-a49f-a8448a427845.jpeg
mgr Katarzyna Stuglik


 

Jestem psychologiem o specjalności kliniczno-sądowej. Ukończyłam jednolite magisterskie studia psychologiczne oraz studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego dzięki czemu poszerzyłam swoją wiedzę z zakresu efektywnej pomocy adolescentom.

 

Specjalizuje się w pracy z osobamy dorosłymi i młodzieżą od 16 roku życia.

 

Aktualnie w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym organizowanym przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne uprawniające do uzyskania certyfikatu.

 


Jestem psychologiem praktykiem aktywnie pracuje w zawodzie.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam jako psycholog w Ministerstwie Sprawiedliwości, placówce oświatowej, Służbie Zdrowia.

Aktualnie pracuje w Wojewódzkim Szpitalu psychiatrycznym na Oddziale terapii uzależnień.

Prowadzę zarówno terapię indywidualną jak i grupową.

 

Ukończyłam liczne kursy i szkolenia o szerokiej tematyce, które pomagają mi w efektywnej pracy terapeutycznej. Systematycznie korzystam z różnych form rozwoju, które pomagają mi podnosić swoje kompetencje, dzięki czemu mogę udzielić konstruktywnej pomocy.

 

Pracuje zgodnie z kodeksem terapeutycznym w nurcie psychodynamicznym.

Swoją praktykę poddaje systematycznej superwizji.

 

Terapia psychodynamiczna ,,podąża '' za pacjentem oznacza to, że swoją aktywność w pracy terapeutycznej dostosowuje do aktualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Podczas terapii zapewniam warunki dające poczucie bezpieczeństwa i komfortu.

Podczas sesji będę zachęcać do dzielenia się myślami, skojarzeniami, wyobrażeniami dzięki czemu będę mogła dotarczyc nowe rozumienie rzeczywistości i umożliwić przeżycie w relacji terapeutycznej, co pozwoli na wprowadzenie korzystnych zmian w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym.

 


Informacje organizacyjne:
W swojej praktyce prowadzę terapię osób dorosłych i adolescentów, konsultacje psychologiczne, wsparcie, poradnictwo psychologiczne.

 

Czas trwania:
Terapia psychodynamiczna opiera się na regularnych spotkaniach zazwyczaj 1-2 razy w tygodniu.

Czas trwania sesji terapeutycznej 50 minut. Ilośc spotkań poświęconych na postawienie diagnozy jak i czas trwania procesu terapeutycznego jest zindywidualizowany ze względu na nasilenie problemów, motywację do leczenia, możliwośći intelektualno-emocjonalne.

 


Obszary pomocy :

 •     Zaburzenia nerwicowe
 •     Zaburzenia lękowe
 •     Zaburzenia depresyjne
 •     Zaburzenia osobowości
 •     Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
 •     Problemy natury emocjonalnej
 •     Przemoc
 •     Terapia uzależnień
 •     Terapia współuzależnienia i DDA
 •     Kryzysy ( żałoba , rozwód)
 •     Kryzysy rozwojowe
 •     Zaburzenia odżywiania
 •     Psychodietetyka ( ukończyłam całościowy kurs – Numer Certyfikatu 32856 )
 •     Terapia wspierająca ( poradnictwo, wyrażanie sądów o rzeczywistości, psychoedukacji)

 

W ostatnich latrach opublikowano wyniki wielu badań klinicznych wskazujących na skuteczność terapii psychodynamicznej w wielu zaburzeniach.

 

W celu ustalenia wizyty proszę o kontakt z rejestracją NeuroCentrum lub pod moim prywatnym numerem telefonu: 660 588 052. W razie nieobecności prosimy o odwołanie wizyty najpóżniej 3 godziny przed jej rozpoczęciem.

img Rejestracja telefoniczna:
(33) 823 56 56
664 340 358
img Rejestracja on-line
zarejestruj
GODZINY PRZYJĘĆ:
bud
Przyjmuje: w Budynku A


time
Termin:
Poniedziałek: 14.00-20.00
Wtorek: 14.00-20.00
Czwartek: 14.00-20.00
Piątek: 8.00-14.00
thumb-ochman.jpg
mgr AGNIESZKA OCHMAN

psycholog dziecięcy, psychoterapeuta

    

     Jestem psychologiem dziecięcym, psychoterapeutą w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym, terapeutą wczesnej interwencji. Swoje wykształcenie zdobywałam na Uniwersytecie Jagiellońskim realizując ścieżkę z psychologii klinicznej, a następnie podnosiłam swoje kwalifikacje w specjalistycznych ośrodkach (Mensana,Tercognitiva) oraz podczas studiów podyplomowych na Uniwersytecie Pedagogicznym. Cały czas poszerzam swoją wiedzę i kompetencje zawodowe podczas licznych kursów, konferencji i warsztatów. W swojej pracy staram się patrzeć holistycznie na dziecko, integrując różne nurty i kierunki oddziaływań a także angażując w proces terapeutyczny środowiska dziecka w których ono przebywa.

 

Konsultacje i terapia:

Wspieram dzieci i rodziców w skutecznym radzeniu sobie z różnymi problemami takimi jak:

 

 • trudności emocjonalne,

 • zaburzenia lękowe,

 • obniżenie nastroju, depresja,

 • zaburzenia w zachowaniu,

 • ADHD, ADD,

 • problemy wieku rozwojowego (masturbacja dziecięca, moczenie, zaparcia nawykowe, zaburzenia odżywiania),

 • dolegliwości psychosomatyczne (np. bóle głowy, brzucha bez stwierdzonej przyczyny medycznej),

 • doświadczanie kryzysu (rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby),

 • radzenie sobie z traumą,

 • przedłużająca się adaptacją do przedszkola,

 • zaburzenia uwagowe,

 • wsparcie (dobrych) rodziców w modyfikacji oddziaływań wychowawczych,


Diagnoza:

 

Przeprowadzam:

 

- badanie psychologiczne małego dziecka do 6rż,

 

- badanie rozwoju poznawczego (inteligencji) również na potrzeby medyczne oraz zespołów orzekających

 

- całościowe badanie badanie psychologiczno-logopedyczno-pedagogiczne dzieci w wieku 0-4rż na potrzeby zespołów orzekających (wspólnie z drugim specjalistą)

 

Pierwsza wizyta:

 

Na pierwsza wizytę zapraszam rodziców samych bez dziecka, proszę o zabranie ze sobą posiadanej dokumentacji medycznej dziecka oraz wydanych wcześniej opinii specjalistycznych. Po rejestracji wizyty w Neurocentrum należy skontaktować się bezpośrednio ze mną pod numerem telefonu: 508-392-855.

 

 

img Rejestracja telefoniczna:
(33) 823 56 56
664 340 358
img Rejestracja on-line
zarejestruj
GODZINY PRZYJĘĆ:
bud
Przyjmuje: w Budynku B


time
Termin:
Wtorek: 15.00-19.00
Czwartek: 13.00-19.00
thumb-h1.jpg
mgr Małgorzata Hodur

psychoterapeuta

 

     Jestem psychoterapeutą w trakcie całościowego szkolenia do certyfikatu w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej MKN w Krakowie akredytowanym przez European Association for Psychotherapy oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej. Swoją pracę poddaje superwizji certyfikowanych superwizorów. Pracuję zgodnie z kodeksem etycznym.

      Stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i konferencjach z zakresu psychoterapii.

 

Zakres pomocy:

 

 • depresyjny nastrój

 • zaburzenia lękowe

 • zaburzenia odżywiania

 • niskie poczucie własnej wartości

 • żałoba

 • trudne sytuacje życiowe

 • kryzys w związku

 • potrzeba wsparcia w chorobie

 • nadmierny stres

 • obsesje

 • problemy w relacjach z ludźmi

 

i inne.

 

      Do gabinetu zapraszam osoby dorosłe, seniorów, pary, rodziny, młodzież, dzieci.

Pierwsze spotkanie dotyczące dzieci i młodzieży odbywa się tylko z rodzicami.

Psychoterapia osób nieletnich ma miejsce po wyrażeniu pisemnej zgody przez rodziców.

Sesja terapeutyczna trwa 50 minut.

Zazwyczaj pierwsze spotkanie (lub kilka spotkań) ma charakter konsultacji, która ma na celu rozpoznanie problemu i ustalenie zasad terapii.

 

      W trakcie spotkań z Państwem jestem zobowiązana do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii wobec osób trzecich, np. rodziny, postronnych. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia pacjenta lub osób trzecich. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta, np. psychiatrą udostępniam tylko niezbędne informacje, za wiedzą pacjenta.

 

Posiadam ponad 20-letnie doświadczenie w pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą.

Prywatnie jestem mężatką, mamą dwóch synów. Lubię kontakt z naturą, a najbardziej wędrówki górskie.

 

Zapraszam.

 
img Rejestracja telefoniczna:
(33) 823 56 56
664 340 358
img Rejestracja on-line
zarejestruj
GODZINY PRZYJĘĆ:
bud
Przyjmuje: w Budynku A


time
Termin:
Poniedziałek: 15.00-20.00
Czwartek: 15.00-20.00
thumb-a.szwarc_zdjecie2.jfif
mgr Adrianna Szwarc

Psycholog, psychoterapeuta

Jestem absolwentką jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i psychoterapeutką w trakcie certyfikacji (aktualnie kończę 4-letnie szkolenie w nurcie poznawczo-behawioralnym z dialogiem motywującym akredytowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej).


Zrealizowałam również studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi, a także liczne certyfikowane szkolenia m.in. z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania, Dialogu Motywującego, Terapii Trzeciej Fazy (np. Terapii Dialektyczno-Behawioralnej; DBT, Terapii Akceptacji i Zaangażowania; act; Terapii Schematów), diagnozy psychologicznej, terapii par czy psychodietetyki.


Doświadczenie zawodowe zdobywałam w całodobowych oddziałach psychiatrycznych (dla dorosłych jak i również dla dzieci i młodzieży), szpitalach ogólnych (m.in. pracując z pacjentami wymagającymi rehabilitacji kardiologicznej i onkologicznej), interwancji kryzysowej, domach pomocy, powietowym centrum pomocy rodzinie, a także w działach personalnych korporacji międzynarodowych z sektora bankowości inwestycyjnej za Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych. Byłam również pracowniekiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego gdzie prowadziłam zajęcia dla studentów z psychologii różnic indywidualnych, a także badania eksperymentalne z zakresu psychologii poznawczej, sądowej, reklamy i zachowań konsumenckich.


Pracuje w podejściu integracyjnym, łącząc nurt poznawczo-behawioralny m.in. z nurtami Trzeciej Fali Dialogiem Motywującym gdyż bardzo zależy mi aby moja pomoc była możliwie najbardziej efektywna, zindywidualizowana i dopasowana do konkretnej osoby. Pracuję głównie z osobami dorosłymi, parami i młodzieżą 16+. Wszystkie spotkanie odbywają się w atmosferze bezwarunkowej akceptacji i poczucia bezpieczeństwa.


Oferuję pomoc osobom cierpiącym na zaburzenia nastroju (depresja i choroba afektywna dwubiegunowa), wszelkiego rodzaju zaburzenia lękowe (wcześniej określane jako nerwice), w tym m.in. zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i fobie, zespół stresu pourazowego, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia zachowania, ADHD, zaburzenia psychotyczne (np. schizofrenia), zaburzenia psychosomatyczne, bezsenność, uzależnienia behawioralne, czy zaburzenia popędów i impulsów. Pomagam także osobom przeżywających rozmaite kryzysy psychiczne, doświadczającym trudności emocjonalnych, przewlekłego stresu, mającym problemy w relacjach międzyludzkich, obniżone poczucie własnej wartości, problemy natury psychicznej towarzyszące chorobom somatycznym, a także chcącym dokonać diagnozy psychologicznej testami pochodzącymi tylko z legalnych źródeł.


Jestem Członiek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawej i Behawioralnej. Nieustannie poszerzam i uczestniczę w rozmaitych kursach, konferencjach i szkoleniach. Swoją pracę poddaję superwizji. Pracując kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etyki Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej. 

 

 

 


 


 

img Rejestracja telefoniczna:
(33) 823 56 56
664 340 358
img Rejestracja on-line
zarejestruj
GODZINY PRZYJĘĆ:
bud
Przyjmuje: w Budynku B


time
Termin:
Wtorek: 8.00-21.00 -ODDZIAŁ ZATOR
Środa: 8:00 - 21:00
Piątek: 8.00-21.00
×
×
×
×