fb Jesteśmy na Google+ Jesteśmy na Twitter tel mail

Psychologia » Adrianna Szwarc

Psycholog, psychoterapeuta


Jestem absolwentką jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i psychoterapeutką w trakcie certyfikacji (aktualnie kończę 4-letnie szkolenie w nurcie poznawczo-behawioralnym z dialogiem motywującym akredytowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej).


Zrealizowałam również studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi, a także liczne certyfikowane szkolenia m.in. z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania, Dialogu Motywującego, Terapii Trzeciej Fazy (np. Terapii Dialektyczno-Behawioralnej; DBT, Terapii Akceptacji i Zaangażowania; act; Terapii Schematów), diagnozy psychologicznej, terapii par czy psychodietetyki.


Doświadczenie zawodowe zdobywałam w całodobowych oddziałach psychiatrycznych (dla dorosłych jak i również dla dzieci i młodzieży), szpitalach ogólnych (m.in. pracując z pacjentami wymagającymi rehabilitacji kardiologicznej i onkologicznej), interwancji kryzysowej, domach pomocy, powietowym centrum pomocy rodzinie, a także w działach personalnych korporacji międzynarodowych z sektora bankowości inwestycyjnej za Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych. Byłam również pracowniekiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego gdzie prowadziłam zajęcia dla studentów z psychologii różnic indywidualnych, a także badania eksperymentalne z zakresu psychologii poznawczej, sądowej, reklamy i zachowań konsumenckich.


Pracuje w podejściu integracyjnym, łącząc nurt poznawczo-behawioralny m.in. z nurtami Trzeciej Fali Dialogiem Motywującym gdyż bardzo zależy mi aby moja pomoc była możliwie najbardziej efektywna, zindywidualizowana i dopasowana do konkretnej osoby. Pracuję głównie z osobami dorosłymi, parami i młodzieżą 16+. Wszystkie spotkanie odbywają się w atmosferze bezwarunkowej akceptacji i poczucia bezpieczeństwa.


Oferuję pomoc osobom cierpiącym na zaburzenia nastroju (depresja i choroba afektywna dwubiegunowa), wszelkiego rodzaju zaburzenia lękowe (wcześniej określane jako nerwice), w tym m.in. zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i fobie, zespół stresu pourazowego, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia zachowania, ADHD, zaburzenia psychotyczne (np. schizofrenia), zaburzenia psychosomatyczne, bezsenność, uzależnienia behawioralne, czy zaburzenia popędów i impulsów. Pomagam także osobom przeżywających rozmaite kryzysy psychiczne, doświadczającym trudności emocjonalnych, przewlekłego stresu, mającym problemy w relacjach międzyludzkich, obniżone poczucie własnej wartości, problemy natury psychicznej towarzyszące chorobom somatycznym, a także chcącym dokonać diagnozy psychologicznej testami pochodzącymi tylko z legalnych źródeł.


Jestem Członiek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawej i Behawioralnej. Nieustannie poszerzam i uczestniczę w rozmaitych kursach, konferencjach i szkoleniach. Swoją pracę poddaję superwizji. Pracując kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etyki Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej. 

 

 

 


 


 


×
×
×
×