fb Jesteśmy na Google+ Jesteśmy na Twitter tel mail

Psychologia » Agnieszka Jaworowska

Psychoterapeuta

Prowadzę psychoterapię w nurcie psychodynamicznym TFP (psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu). Obecnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Odbywałam staż psychoterapeutyczny w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. 

Posiadam wieloletnie doświadczenie pedagogiczne oraz doświadczenie pracy z osobami w kryzysie.

Przyjmuję dorosłych, dzieci i młodzież.

W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etyki Psychoterapeuty Psychodynamicznego (KODEKS) oraz Aksjologią Psychoterapeuty Psychodynamicznego (AKSJOLOGIA). Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego psychoterapeuty psychodynamicznego.

Dla kogo psychoterapia?

  • dla osób zmagających się z lękiem i depresją

  • dla tych, którzy stracili poczucie sensu życia

  • dla osób zmagających się od lat z problemami życiowymi, które wydają się nie mieć rozwiązania

  • dla osób niezadowolonych ze swojego życia, a niepotrafiących go jednak zmienić

  • dla osób cierpiących emocjonalnie i psychicznie, a jednak nie potrafiących nazwać powodu swego cierpienia

  • dla każdego, kto czuje, że żyje poniżej własnych możliwości

  • dla osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami osobowości typu borderline, narcyzmem, nerwicą,

  • dla wszystkich, którzy czują, że z ich życiem dzieje się coś niedobrego i chcieliby to zmienić, a sami są bezsilni wobec stanu, w którym się znajdują

 

Psychoterapia psychodynamiczna opiera się na dialogu pomiędzy psychoterapeutą a pacjentem. Dialog taki ma podstawę w więzi terapeutycznej i wprowadza pacjenta w przestrzeń zdrowia. Oznacza to, że pacjent, który podda się leczeniu zyskuje zupełnie nową jakość życia psychicznego poprzez uzyskanie dojrzałości osobowości. Życie pacjenta staje się bardziej spójne i uporządkowane. Pacjent zaczyna porządkować swoje sprawy nie jedynie przez zewnętrzną konieczność, ale wewnętrzny impuls pragnienia spokojnego i ustabilizowanego życia. W konsekwencji życie pacjenta uzyskuje nową głębię, refleksyjność i potrzebny w życiu dystans do wielu spraw, a przepracowane traumy przestają przeszkadzać w codziennym funkcjonowaniu. Pacjent zaczyna postrzegać siebie i innych w bardziej rzeczywisty sposób przez co może podejmować bardziej zbalansowane decyzje dotyczące relacji międzyludzkich. W praktyce oznacza to, że nieprzyjemne objawy (lęk, depresja, zaniżona samoocena itd.) ustępują i nie wracają. Pacjent zostaje wyleczony, a nie jedynie pozbawiony objawów.

Prowadzę także psychoterapię wspierającą. Polega ona na poradnictwie i psychoedukacji. Oznacza to, że pacjent otrzymuje wyjaśnienie stanów emocjonalnych, w których aktualnie się znajduje, a także pomoc w radzeniu sobie z trudnymi emocjami. Ta forma terapii nie prowadzi do istotnych zmian w strukturze osobowości, lecz pozwala twórczo wykorzystać trudny czas w życiu pacjenta. Pogłębia rozumienie problemów, ale także pozwala znaleźć ich rozwiązania. Z tej formy terapii korzystają często osoby będące w depresji po stracie bliskiej osoby, czy też osoby z różnymi trudnościami życiowymi.

 

Skuteczność terapii psychodynamicznej potwierdzona jest badaniami naukowymi (Shedler, 2010 w: American Psychologist, tom 65(2) Luty – Marzec 2010, s. 98-109, University of Colorado Denver, School of Medicine).

Więcej na mojej stronie  http://psychodialog.pl/×
×
×
×