fb Jesteśmy na Google+ Jesteśmy na Twitter tel mail

Psychologia » Agnieszka Salawa

psycholog, diagnosta


 • Badania psychologicznez ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy transportowej :

- kierowcy zawodowi (i chcący wyrobić sobie lub przedłużyć prawo jazdy kat. C, C+E, D, D+E),

- kierowcy pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne,

- instruktorzy nauki i techniki jazdy, egzaminatorzy,

 • - kierowcy po odbiorze prawa jazdy za: jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków, przekroczenie ilości dozwolonych punktów karnych, spowodowanie wypadku

 

 • Badania psychologiczne na potrzebymedycyny pracy (do badań wstępnych, okresowych, kontrolnych), min.:

 • Kierowcy kat. B w celach służbowych,

 • Operatorzy: wózków widłowych, suwnic, maszyn i urządzeń, sprzętu budowlanego

 • Osoby wykonujące pracę na wysokości powyżej 3 m

 • Osoby wykonujące inne prace, które wymagają szczególnej sprawności psychofizycznej,

 • Strażacy

 • Badanie funkcji wzrokowych: widzenie zmierzchowe, wrażliwość na olśnienie (tzw. „badanie w ciemni”), widzenie przestrzenne (stereopsja)

 

 • Badania w ramachuprawnień na broń:
  - strażnicy miejscy/gminni,
  - inspektorzy transportu drogowego,
  - kandydaci na sędziego, prokuratora, kuratora, komornika,
  - pracownicy ochrony,
  - osoby ubiegające się i posiadające pozwolenie na broń (np. myśliwi),
  - detektywi,
  - osoby zajmujące się produkcją, przewozem, obrotem, przechowywaniem broni oraz materiałów wybuchowych,


×
×
×
×