fb Jesteśmy na Google+ Jesteśmy na Twitter tel mail

Psychologia » Magdalena Bobik

psychoterapeuta


Jestem psychoterapeutą pracującym w podejściu integratywnym systemowym. Stwarza ono pacjentowi szczególne warunki do zmiany i poprawy

funkcjonowania przez to, iż pozwala łączyć metody i techniki wypracowane przez różne szkoły psychoterapii, wywodzące się z modalności

poznawczo – behawioralnej, psychodynamicznej, psychoanalitycznej, ericksonowskiej i humanistyczno-egzystencjalnej.

Studia magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Staż

kliniczny odbyłam w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie. Od 17 lat pracuję z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi w państwowych i

prywatnych placówkach edukacyjno – pomocowych. W 2011r. otrzymałam rekomendację, a w 2016r. Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego

Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej w Krakowie.

Wiodącym nurtem, o który obecnie wzbogacam moją pracę w gabinecie jest psychoterapia poprzez ciało – jedna z

najskuteczniejszych metod w pracy z traumą. Polega ona na zastosowaniu w procesie terapeutycznym różnorodnych

specjalistycznych ćwiczeń (oddechowych, ruchowych...), których celem jest rozluźnienie i znaczące obniżenie poziomu stresu,

co wpływa wspierająco na zachodzące podczas terapii procesy emocjonalne, a w konsekwencji ułatwia zachowanie

wewnętrznej harmonii i spokoju.


Sesja 50 min.

Sesja 100 min. wyłącznie dla osób dorosłych

W trakcie sesji 100-minutowej możliwa jest bardziej pogłębiona praca nad zgłaszanym problemem, ze względu na możliwość intensywniejszego

przygotowania czuciowo-ruchowego do zmierzenia się z istniejącymi trudnościami, poprzez elementy ćwiczeń: Qi gong, Wima Hoffa, Aleksandra

Lowena, TRE (Tension & Trauma Releasing Exercises), biodynamicznego oddechu uwalniania traumy, czy terapii czaszkowo-krzyżowej.

Istnieje możliwość sesji online, które z mojego doświadczenia są równie skuteczne.

Terapeutyczna praca poprzez ciało, nie tylko pomaga w radzeniu sobie z problemami natury psychicznej, ale jest skutecznym

narzędziem wspierania rozwoju osobistego i zawodowego, jeśli chcą Państwo zmienić swój sposób funkcjonowania

osobistego, zawodowego czy społecznego na bardziej satysfakcjonujący.

 

Zakres wsparcia prowadzonej przeze mnie terapii obejmuje:

Trudne sytuacje życiowe

Traumatyczne doświadczenia

Problemy w relacjach z ludźmi

Nadmierne lęki

Depresyjny nastrój

Zaburzenia jedzenia

Uzależnienia

Dolegliwości somatyczne natury psychicznej

Problemy egzystencjalne

Kryzysy w związku

Problemy w rodzinie

Trudności wychowawcze

Nadmierne stresy

Wypalenie zawodowe

Wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego

Pracuję zgodnie z Kodeksem Etycznym European Association for Psychotherapy.

 

Zapraszam do kontaktu

TEL. 888-084-537

E-MAIL: magdabobik@gmail.com


×
×
×
×