fb Jesteśmy na Google+ Jesteśmy na Twitter tel mail

Psychologia » Natalia Widlarz


Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (Certyfikat PTTPB nr 1144), ukończyła czteroletnie studia podyplomowe w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Ukończyła studia psychologiczne ze specjalnością psychologia kliniczna. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej. Czynnie pracujący psycholog w obszarze interwencji kryzysowej oraz oświacie.Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym, korzystając również w zależności od indywidulanych potrzeb z technik stosowanych w innych szkołach psychoterapii.
Swoją praktykę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

Informacje organizacyjne :

 • W ramach swojej praktyki prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, konsultacje psychologiczne, konsultacje doraźne/wsparcie interwencyjne (50 min)

 • Pierwsze 3-4 spotkania służą zapoznaniu się z aktualną sytuacją pacjenta, rozpoznaniu przyczyn doświadczanych trudności, stworzeniu konceptualizacji oraz ustaleniu zasad dalszej współpracy.

Obszary pomocy:

 • zaburzenia depresyjne

 • zaburzenia lękowe

 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

 • radzenie sobie ze stresem

 • problemy psychosomatyczne

 • trudności w kontaktach społecznych

 • trudności z funkcjonowaniem w życiu codziennym

 • trudności adaptacyjne do nowej sytuacji (małżeństwo, urodzenie dziecka itp.)

 • kryzys wartości

 • zaburzenia osobowościowe

 • żałoba, utrata

 • konflikty rodzinne

 • przemoc fizyczna i psychiczna

 • wsparcie w sytuacjach kryzysowych (rozwód, zdrada partnerska, doświadczenie traumatycznego zdarzenia itp.)

 • Wzmocnienie kompetencji wychowawczych

 • i inne

W swojej pracy opieram się na relacji terapeuta- pacjent, która ma przyczynić się do dokonania zmiany, poprawy jakości życia drugiego człowieka. Pomagam rozumieć przyczyny doświadczanych przez niego trudności. Podczas konsultacji pracuję z pacjentem nad zidentyfikowaniem i zmodyfikowaniem mechanizmów psychologicznych, odpowiadających za pojawianie się różnego typu trudności
o podłożu psychicznym. Indywidualnie dopasowana forma pomocy ma na celu poznać źródła życiowych trudności i dokonać konstruktywnych zmian w funkcjonowaniu: w sposobie myślenia, przeżywania emocji i zachowaniach. Koncentruję się na zasobach i mocnych stronach oraz przybliżam znaczenie przeżywanych uczuć i emocji.

 

Psychoterapia poznawczo-behawioralna:

 

Podstawą terapii poznawczo-behawioralnej jest założenie, że zmiana nastroju i zachowania może być uzyskana poprzez zmianę sposobu myślenia, dlatego w trakcie terapii przyglądamy się sposobom,
w jaki osoba postrzega siebie, świat i innych oraz sprawdzamy, jak to myślenie wpływa na jej życie. CBT w dużej części opiera się na wynikach badań naukowych a jej skuteczność wykazano w wielu badaniach klinicznych.

 

 


×
×
×
×